Kainuusta monipaikkaisuuden edelläkävijämaakunta?

Ihmisten monipaikkaisuus on erityisesti tänä vuonna vahvistunut trendi. Koronavuonna Suomessa yli miljoona ihmistä on tehnyt työnsä muualla kuin varsinaisella työpaikallaan. Tämä vuosi on osoittanut, että etätyötä on mahdollista tehdä laajasti eri tehtävissä. Asuntotarjonta ja palveluiden toimivuus on potentiaalisille monipaikkaisille asukkaille tärkeää. Nuoriin, erityisesti naisiin kohdistuvalla elinvoimapolitiikalla voidaan lisätä paikkariippumatonta työtä. Monipaikkaisuus ja etätyö vähentävät myös useiden perheiden sijaintipaikkapäätöksiin vaikuttavaa kahden työpaikan dilemmaa, eli nyt perheen toisen vanhemman työllistyessä alueelle voi toinen työpaikka olla etänä.

Kainuussa selvitetään nyt monipaikkaisuuden ja paikkariippumattoman työn potentiaalia

Selvityksen kohteena on tarkemmin neljä erilaista henkilöryhmää. Ensinnäkin kiinnostuksen kohteena ovat ne yli 50-vuotiaat kainuulaislähtöiset henkilöt, joilla on iäkkäitä vanhempia Kainuussa sekä lapsiperheet, joiden isovanhemmat asuvat Kainuussa. Toiseksi näkemyksiä kerätään niiltä perheiltä, joilla toisen työpaikka on jo Kainuussa. Kolmanneksi kartoitetaan näkemyksiä vapaa-ajan asukkailta ja tapahtumakävijöiltä, jotka viettävät vapaa-aikaansa Kainuussa joko tilapäisesti tai pysyvämmin. Neljänneksi kerätään korkeakouluopintonsa muualla päättävien kainuulaislähtöisten nuorten aikuisten mietteitä.

Vastaa kyselyyn osoitteessa bit.ly/kainuu2021 ja kerro, mitkä seikat tekisivät Kainuusta yhä paremman paikan monipaikkaiselle elämälle ja miksi vietät tai haluaisit viettää enemmän aikaa Kainuussa. Kuva: Anssi Kumpula.

Potentiaalia kartoitetaan parhaillaan kyselyllä. Vastaa osoitteessa bit.ly/kainuu2021.

Kyselyyn voivat vastata kaikki halukkaat. Vastanneiden kesken arvotaan 2 hengen 2 yön viikonloppumajoitus Hotelli Kalevalaan Kuhmossa. Kyselyyn vastaaminen onnistuu nopeimmillaan noin 5 minuutissa. Kysely sulkeutuu tammikuun puolivälissä. Kyselyn kautta kerätään näkemyksiä toimivista käytännöistä ja kehittämistarpeista, jotta monipaikkainen ja paikkariippumaton työ voisi yleistyä Kainuussa.

Työn tavoitteena on vahvistaa Kainuun tunnettuutta, näkyvyyttä ja vetovoimaa eri kohderyhmien näkökulmasta sekä valmistautua paikkariippumattoman työn yleistymiseen Suomessa ja olla etulinjassa tekemässä Kainuusta paikkariippumattoman- ja monipaikkaisen työnteon edelläkävijämaakuntaa sekä huomioida eri kohderyhmien tarpeet asuinpaikkaa valitessa.

Selvitystyön tekee aluekehityksen konsulttitoimisto MDI ja tietojen keräämisessä auttaa Innolink. Selvitys valmistuu maaliskuuksi 2021. Kyselyn lisäksi tammikuussa järjestetään ryhmäkeskusteluja, sekä kerätään tietoja sekä tilastoista että tehdyistä tutkimuksista.

Lisätietoja

Tytti Määttä, tytti.maatta@kuhmo.fi, 044 725 5220
Minna Komulainen, minna.komulainen@kainuu.fi, 044 410 0726
Janne Antikainen, janne.antikainen@mdi.fi, 040 764 1829

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa