Edelläkävijäkokeilu Kainuussa: tavoitteena lisää naisnäkökulmaa elinvoimapolitiikkaan

Kainuun liitto ja Kajaanin kaupunki käynnistävät hankkeen, jonka tavoitteena on tuoda nuorten naisten näkökulmaa entistä vahvemmin osaksi elinvoimapolitiikkaa ja aluekehittämistä. Kokeilussa luodaan uusi elinvoimapolitiikan toimintamalli Kainuun kuntien käyttöön, jossa nuorten naisten toiveet ja tarpeet otetaan paremmin mukaan päätöksentekoon. MDI toimii työn toteuttajana.

Hankkeen taustalla on havainto siitä, että varsinkin maaseutumaisilla alueilla naiset lähtevät hanakammin esimerkiksi opiskelujen perässä isompiin kaupunkeihin, kun taas miehet jäävät tilastojen valossa useammin kotiseudulleen. Kainuun kaikissa kunnissa nuoret naiset ovat pahasti aliedustettuina (60–80 naista 100:aa miestä kohti), mikä tuo haasteita muun muassa kuntien elinvoimaan. Nyt mietitään muun muassa, mikä saisi naiset palaamaan.

“Meillä oli huoli siitä, että nuoret naiset ovat pahasti aliedustettuina kaikissa Kainuun kunnissa. Halusimme lähteä tekemään asialle jotain”, kertoo aluekehitysasiantuntija Minna Komulainen Kainuun liitosta.

“Teema on noussut esiin jo vuonna 2018 Kajaanin kaupunkistrategiakeskusteluissa. Tavoitteena on tämän hankkeen myötä saada elinvoimaohjelmaan mukaan konkreettisia asioita, kehityshankkeita ja tekemistä, joilla haetaan vaikuttavuutta”, sanoo Kajaanin kehitysjohtaja Risto Hämäläinen.

Kokeilu hyödyttää jatkossa myös muiden alueiden elinvoimatyötä. Hankkeessa tehdään kokeiluja ja etsitään uusia mahdollisuuksia, joista syntyy toimintamalleja elinvoimapolitiikkaan. Jatkossa tuloksia voidaan hyödyntää maakuntasuunnitelma- ja kuntastrategiatyössä hyödynnettäväksi jopa kansallisesti.

“Nuorille naisille pitää tarjota foorumeita tehdä paikkakunnan tulevaisuutta. Naiset pitää saada mukaan päätöksentekoon tuomaan ideoita ja kertomaan ongelmista. Keskeistä on, miten saadaan nuoret naiset pysyvästi mukaan kehittämään. Nyt etsimme siihen uusia toimintamalleja”, toteaa hankkeessa mukana oleva MDI:n neuvonantaja Eero Holstila.

Kokeilu on käynnistynyt lokakuussa 2020, ja sen ensimmäisessä tutkimusosassa tehdään tilastollinen analyysi, haastatteluita ja kysely. Toisessa vaiheessa kartoitetaan ja testataan uusia toimintatapoja, kuten naisraateja, jotka tuottavat uutta sisältöä elinvoimapolitiikkaan. Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa muotoillaan Kajaanin elinvoimapolitiikan toimintamalli, joka huomioi nuorten naisten näkökulman ja uudet ideat. Loppuraportti valmistuu helmikuussa 2021.

Lue lisää

Kainuun liiton tiedote: Naisnäkökulmaa elinvoimapolitiikkaan Kainuussa

Lisätietoja hankkeesta antavat

aluekehitysasiantuntija Minna Komulainen, Kainuun liitto puh. 044 410 0726

Risto Hämäläinen, Kajaanin kaupunki puh. 0447100217

MDI:ssä

Projektin vastuullinen johtaja VTT Kaisa Lähteenmäki-Smith, 050 513 4810

Elinkeinopoliittinen neuvonantaja Eero Holstila, 050  567 2087