Kainuun maaseudun kehittämissuunnitelman väliarviointi tähtää tulevan ohjelmakauden suunnitteluun

MDI toteuttaa Kainuun alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman 2014–2020 väliarvioinnin. Väliarvioinnin tuloksia käytetään nykyisen ohjelmakauden toimien kehittämiseen sekä maaseuturahaston ohjelmakauden 2021–2027 toimien ja toimeenpanon suunnitteluun.

Työssä arvioidaan suunnitelman toteutumista ja vaikuttavuutta sekä ohjelman vastaavuutta asetettuihin tavoitteisiin nähden. Lisäksi siinä tunnistetaan hanke- ja yritystukien hyviä käytäntöjä. Arviointi pohjautuu indikaattoritiedon, sähköisten kyselyiden ja haastattelujen dataan.

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla