Kainuun maaseudun kehittämissuunnitelman väliarviointi tähtää tulevan ohjelmakauden suunnitteluun

MDI toteuttaa Kainuun alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman 2014–2020 väliarvioinnin. Väliarvioinnin tuloksia käytetään nykyisen ohjelmakauden toimien kehittämiseen sekä maaseuturahaston ohjelmakauden 2021–2027 toimien ja toimeenpanon suunnitteluun.

Työssä arvioidaan suunnitelman toteutumista ja vaikuttavuutta sekä ohjelman vastaavuutta asetettuihin tavoitteisiin nähden. Lisäksi siinä tunnistetaan hanke- ja yritystukien hyviä käytäntöjä. Arviointi pohjautuu indikaattoritiedon, sähköisten kyselyiden ja haastattelujen dataan.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin