Julkisen sektorin tietojohtamisen arviointimalli tukee jatkuvaa kehittämistä

Tietojohtamisen merkitys on laajasti tunnistettu julkisella sektorilla ja kehittämiselle nähdään monia hyötyjä. Sen toteuttamiseksi ei kuitenkaan ole olemassa yhtä oikeaa tapaa, ja tietojohtaminen on käytännössä monilta osin vaikeasti hahmottuva käsite. Olimme mukana Nordic Healthcare Group Oy:n (NHG) vetämässä selvityshankkeessa, jossa luotiin kuva tietojohtamisen nykytilasta ja kehitystarpeista, sekä kehitettiin arviointimalli tietojohtamiselle. Arviointimalli avaa myös tarkemmin tietojohtamiseen liittyviä näkökulmia.

Arviointimallin luomisen lisäksi hankkeessa tarkasteltiin maakuntien tilannetta tietojohtamisen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä tunnistettiin joukko toimenpiteitä kansallisen- ja alueellisen tason toimijoille. Tietojohtamista tarkasteltiin osana vuosien 2018 ja 2019 maakunta- ja soteuudistuksen valmistelua, jossa sen kehittämisellä on ollut keskeinen rooli.

Kehitetty tietojohtamisen arviointimalli sopii laajasti julkisten järjestäjäorganisaatioiden käyttöön ja tukee tietojohtamisen jatkuvaa kehittämistä. Arviointimallia voidaan käyttää tietojohtamisen ymmärryksen parantamiseen sekä organisaation tietojohtamisen käytäntöjen kehittämiseen. Mallia testattiin kahden sairaanhoitopiirin, maakuntaliiton, yhden kaupungin ja TE-hallinnon edustajien kanssa.

Kumppaneina hankkeessa olivat lisäksi Tampereen yliopisto sekä Helsingin yliopisto. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston tutkimustoimintaa. Arviointimalli ja tietojohtamisen kehittämissuositukset on koottu hankkeen loppuraporttiin.

Lisäksi arviointimalli ja sen käyttöohje ovat ladattavissa erikseen verkosta

https://stm.fi/documents/1271139/13927945/Tietojohtamisen_arviointimalli.pdf/44b98be5-6363-3863-662a-86506a276dc0/Tietojohtamisen_arviointimalli.pdf.pdf/Tietojohtamisen_arviointimalli.pdf.pdf

https://stm.fi/documents/1271139/13927945/Tietojohtamisen_arviointimallin_kayttoohje.pdf/134adf85-4f17-77eb-e0f7-f386f5f985ae/Tietojohtamisen_arviointimallin_kayttoohje.pdf.pdf/Tietojohtamisen_arviointimallin_kayttoohje.pdf.pdf

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla