Julkisen sektorin tietojohtamisen arviointimalli tukee jatkuvaa kehittämistä

Tietojohtamisen merkitys on laajasti tunnistettu julkisella sektorilla ja kehittämiselle nähdään monia hyötyjä. Sen toteuttamiseksi ei kuitenkaan ole olemassa yhtä oikeaa tapaa, ja tietojohtaminen on käytännössä monilta osin vaikeasti hahmottuva käsite. Olimme mukana Nordic Healthcare Group Oy:n (NHG) vetämässä selvityshankkeessa, jossa luotiin kuva tietojohtamisen nykytilasta ja kehitystarpeista, sekä kehitettiin arviointimalli tietojohtamiselle. Arviointimalli avaa myös tarkemmin tietojohtamiseen liittyviä näkökulmia.

Arviointimallin luomisen lisäksi hankkeessa tarkasteltiin maakuntien tilannetta tietojohtamisen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä tunnistettiin joukko toimenpiteitä kansallisen- ja alueellisen tason toimijoille. Tietojohtamista tarkasteltiin osana vuosien 2018 ja 2019 maakunta- ja soteuudistuksen valmistelua, jossa sen kehittämisellä on ollut keskeinen rooli.

Kehitetty tietojohtamisen arviointimalli sopii laajasti julkisten järjestäjäorganisaatioiden käyttöön ja tukee tietojohtamisen jatkuvaa kehittämistä. Arviointimallia voidaan käyttää tietojohtamisen ymmärryksen parantamiseen sekä organisaation tietojohtamisen käytäntöjen kehittämiseen. Mallia testattiin kahden sairaanhoitopiirin, maakuntaliiton, yhden kaupungin ja TE-hallinnon edustajien kanssa.

Kumppaneina hankkeessa olivat lisäksi Tampereen yliopisto sekä Helsingin yliopisto. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston tutkimustoimintaa. Arviointimalli ja tietojohtamisen kehittämissuositukset on koottu hankkeen loppuraporttiin.

Lisäksi arviointimalli ja sen käyttöohje ovat ladattavissa erikseen verkosta

https://stm.fi/documents/1271139/13927945/Tietojohtamisen_arviointimalli.pdf/44b98be5-6363-3863-662a-86506a276dc0/Tietojohtamisen_arviointimalli.pdf.pdf/Tietojohtamisen_arviointimalli.pdf.pdf

https://stm.fi/documents/1271139/13927945/Tietojohtamisen_arviointimallin_kayttoohje.pdf/134adf85-4f17-77eb-e0f7-f386f5f985ae/Tietojohtamisen_arviointimallin_kayttoohje.pdf.pdf/Tietojohtamisen_arviointimallin_kayttoohje.pdf.pdf