Julkisen sektorin tietojohtamisen arviointimalli tukee jatkuvaa kehittämistä

Tietojohtamisen merkitys on laajasti tunnistettu julkisella sektorilla ja kehittämiselle nähdään monia hyötyjä. Sen toteuttamiseksi ei kuitenkaan ole olemassa yhtä oikeaa tapaa, ja tietojohtaminen on käytännössä monilta osin vaikeasti hahmottuva käsite. Olimme mukana Nordic Healthcare Group Oy:n (NHG) vetämässä selvityshankkeessa, jossa luotiin kuva tietojohtamisen nykytilasta ja kehitystarpeista, sekä kehitettiin arviointimalli tietojohtamiselle. Arviointimalli avaa myös tarkemmin tietojohtamiseen liittyviä näkökulmia.

Arviointimallin luomisen lisäksi hankkeessa tarkasteltiin maakuntien tilannetta tietojohtamisen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä tunnistettiin joukko toimenpiteitä kansallisen- ja alueellisen tason toimijoille. Tietojohtamista tarkasteltiin osana vuosien 2018 ja 2019 maakunta- ja soteuudistuksen valmistelua, jossa sen kehittämisellä on ollut keskeinen rooli.

Kehitetty tietojohtamisen arviointimalli sopii laajasti julkisten järjestäjäorganisaatioiden käyttöön ja tukee tietojohtamisen jatkuvaa kehittämistä. Arviointimallia voidaan käyttää tietojohtamisen ymmärryksen parantamiseen sekä organisaation tietojohtamisen käytäntöjen kehittämiseen. Mallia testattiin kahden sairaanhoitopiirin, maakuntaliiton, yhden kaupungin ja TE-hallinnon edustajien kanssa.

Kumppaneina hankkeessa olivat lisäksi Tampereen yliopisto sekä Helsingin yliopisto. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston tutkimustoimintaa. Arviointimalli ja tietojohtamisen kehittämissuositukset on koottu hankkeen loppuraporttiin.

Lisäksi arviointimalli ja sen käyttöohje ovat ladattavissa erikseen verkosta

https://stm.fi/documents/1271139/13927945/Tietojohtamisen_arviointimalli.pdf/44b98be5-6363-3863-662a-86506a276dc0/Tietojohtamisen_arviointimalli.pdf.pdf/Tietojohtamisen_arviointimalli.pdf.pdf

https://stm.fi/documents/1271139/13927945/Tietojohtamisen_arviointimallin_kayttoohje.pdf/134adf85-4f17-77eb-e0f7-f386f5f985ae/Tietojohtamisen_arviointimallin_kayttoohje.pdf.pdf/Tietojohtamisen_arviointimallin_kayttoohje.pdf.pdf

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa