Ilmastonmuutos vaatii alueilta sopeutumista ja vaikuttavia toimia – MDI laatimassa Kymenlaakson sopeutumissuunnitelmaa

Ilmastonmuutos on uhka sekä ihmisten että planeettamme terveydelle. YK:n alainen kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC on julkaissut helmikuussa 2022 suuren ilmastoraporttinsa toisen osan, joka käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia, muutoksiin sopeutumista ja haavoittuvaisuuksia. Raportin pääviesti on selvä: toimia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi sekä päästöjen vähentämiseksi tarvitaan heti.

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävistä toimista hyötyvät sekä ihmiset että luonto. Oikeilla toimilla vähennetään myös taloudellisia tappioita. Sopeutuminen edellyttää vahvaa poliittista sitoutumista, toimivia järjestelmiä ja suunnitelmallisuutta. MDI on laatimassa Kymenlaakson tilaamaa sopeutussuunnitelmaa, joka auttaa aluetta sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Kumppanina työssä on Tapio Palvelut Oy, joka toimii työssä erityisesti metsäsektorin asiantuntijana.

Sopeutumisessa on ennen kaikkea tärkeää tunnistaa muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin liittyvät riskit. Tulevien ilmasto-olosuhteiden ennakointi on tärkeää esimerkiksi rakennetun ympäristön, infrastruktuurin sekä maa- ja metsätalouden kannalta. 

Kymenlaakson sopeutumistyön ensimmäisessä osassa kartoitetaan ilmastoriskejä sekä niiden haavoittuvuustekijöitä eri yhteiskunnan sektoreiden näkökulmasta. Tavoitteena on tunnistaa, mitkä ilmastoriskit ja niihin liittyvät haavoittuvuustekijät ovat keskeisimpiä juuri Kymenlaakson näkökulmasta. Riski- ja haavoittuvuusanalyysi laaditaan soveltaen viisivaiheista indikaattoriperusteista haavoittuvuusarvioinnin mallia (eng. Indicator Based Vulnerability Assesment). Analyysin muodostamiseen hyödynnetään dokumenttiaineistoja ja asiantuntijanäkemyksiä, joita kootaan työpajatyöskentelyllä ja haastatteluin.  

Työn toisessa vaiheessa linjataan riski- ja haavoittuvuusanalyysiin perustuen toimenpiteitä eri sektoreiden haavoittuvuuksien vähentämiseksi. Peruuttamattomia muutoksia maapallon järjestelmiin on jo tapahtunut, mutta oikeilla toimilla niiden vaikutuksia pystytään hidastaa. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla sopeutumisella voidaan vähentää elämän, biodiversiteetin ja infrastruktuurin tappioita. 

Sopeutumistoimia tunnistetaan ja linjataan yhdessä sidosryhmien kanssa, niin että toimenpiteiden laadintaan osallistuu edustajia keskeisiltä yhteiskuntasektoreilta. Lisäksi osana sopeutumissuunnitelman laadintaa järjestetään tilaisuus maakunnan kuntien päättäjille sekä fokusryhmätilaisuus, jossa laaditaan sopeutumissuunnitelman seurantamalli. Sopeutumissuunnitelma tullaan julkaisemaan erillisessä julkistusseminaarissa.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen