Miten Helsingin seutu pärjää pohjoiseurooppalaisille kilpailijoilleen?

Helsingin seutu on kuluvalla vuosikymmenellä jäänyt Itämeren piirin kilpailijoistaan jälkeen sekä talousdynamiikan että väestönkehityksen suhteen. Kaupungistuvassa maailmassa Suomi tarvitsee menestyvän metropolin, jonka kasvu on sekä ekologisesti, sosiaalisesti että taloudellisesti kestävällä pohjalla.

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on käynnistänyt tutkimushankkeen, jossa kansainvälisen vertailuaineiston pohjalta kuvataan Helsingin seudun kehityksen kipukohdat ja pullonkaulat. Selvityksessä tunnistetaan metropolialueen kriittiset menestystekijät ja muotoillaan kaupunkipoliittinen toimintaohjelma, joka kohdistuu sekä valtiovallalle että alueen toimijoille. Tuloksia on odotettavissa joulukuun alussa.

Hanke on jatkoa MDI:n kaupunkipolitiikan linjanvetojen sarjalle, jossa aikaisemmin ovat ilmestyneet ”Onko maallamme malttia kaupungistua?” 2015, ”Kaupunkirakentaminen piristämään Suomen taloutta” 2016 ja ”Pienten ja keskisuurten kaupunkien kukoistus” 2017.

Lisätietoja antaa kehitysjohtaja Janne Antikainen, janne.antikainen@mdi.fi, 040 764 1829.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa