Miten Helsingin seutu pärjää pohjoiseurooppalaisille kilpailijoilleen?

Helsingin seutu on kuluvalla vuosikymmenellä jäänyt Itämeren piirin kilpailijoistaan jälkeen sekä talousdynamiikan että väestönkehityksen suhteen. Kaupungistuvassa maailmassa Suomi tarvitsee menestyvän metropolin, jonka kasvu on sekä ekologisesti, sosiaalisesti että taloudellisesti kestävällä pohjalla.

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on käynnistänyt tutkimushankkeen, jossa kansainvälisen vertailuaineiston pohjalta kuvataan Helsingin seudun kehityksen kipukohdat ja pullonkaulat. Selvityksessä tunnistetaan metropolialueen kriittiset menestystekijät ja muotoillaan kaupunkipoliittinen toimintaohjelma, joka kohdistuu sekä valtiovallalle että alueen toimijoille. Tuloksia on odotettavissa joulukuun alussa.

Hanke on jatkoa MDI:n kaupunkipolitiikan linjanvetojen sarjalle, jossa aikaisemmin ovat ilmestyneet ”Onko maallamme malttia kaupungistua?” 2015, ”Kaupunkirakentaminen piristämään Suomen taloutta” 2016 ja ”Pienten ja keskisuurten kaupunkien kukoistus” 2017.

Lisätietoja antaa kehitysjohtaja Janne Antikainen, janne.antikainen@mdi.fi, 040 764 1829.

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa