Miten Helsingin seutu pärjää pohjoiseurooppalaisille kilpailijoilleen?

Helsingin seutu on kuluvalla vuosikymmenellä jäänyt Itämeren piirin kilpailijoistaan jälkeen sekä talousdynamiikan että väestönkehityksen suhteen. Kaupungistuvassa maailmassa Suomi tarvitsee menestyvän metropolin, jonka kasvu on sekä ekologisesti, sosiaalisesti että taloudellisesti kestävällä pohjalla.

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on käynnistänyt tutkimushankkeen, jossa kansainvälisen vertailuaineiston pohjalta kuvataan Helsingin seudun kehityksen kipukohdat ja pullonkaulat. Selvityksessä tunnistetaan metropolialueen kriittiset menestystekijät ja muotoillaan kaupunkipoliittinen toimintaohjelma, joka kohdistuu sekä valtiovallalle että alueen toimijoille. Tuloksia on odotettavissa joulukuun alussa.

Hanke on jatkoa MDI:n kaupunkipolitiikan linjanvetojen sarjalle, jossa aikaisemmin ovat ilmestyneet ”Onko maallamme malttia kaupungistua?” 2015, ”Kaupunkirakentaminen piristämään Suomen taloutta” 2016 ja ”Pienten ja keskisuurten kaupunkien kukoistus” 2017.

Lisätietoja antaa kehitysjohtaja Janne Antikainen, janne.antikainen@mdi.fi, 040 764 1829.

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa