Blogi: Maistiaisia maaseutuselvityksestä

Kuvittele tilanne, jossa työpöydälläsi lepää uunituoretta maaseudun kehittämisen paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason selvitysmateriaalia. Malttaisitko pitää näppisi erossa tästä herkullisesta asetelmasta vai kävisitkö ahnaasti materiaalin kimppuun ahmien itsesi informaatioähkyn partaalle? MDI:n tiimi ja allekirjoittanut päätyivät jälkimmäiseen vaihtoehtoon, tosin ähkyä ei päässyt syntymään, vaan nälkä pikemminkin kasvoi syödessä. Onneksi tarjolla oli vasta palasia väliraportista ja kattaus ei suinkaan pääty tähän, vaan selvitystyön syventäminen, verkostojen analysoinnit ja syyskuussa eripuolilla Suomea järjestettävät ALPAKKA-kehittämisleirit kruunaavat kokonaisuuden.

Tuliko nälkä? Ei hätää, tarjoilen sinulle mielelläni valikoituja paloja konsortion selvityksen alustavista havainnoista.

Ensinnäkin kehittämisen strategisuus vaikuttaisi täsmentyvän aluetason pienentyessä. Laaja ja mahdollistava Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma antaa tilaa alueellisille ja paikallisille painotuksille, mutta laajuuden kääntöpuolena on ydinteemojen strategisen kokonaisnäkemyksen hämärtyminen. Alueellisella tasolla strategisempaa otetta oli jo paikoin havaittavissa ja paikalliselle tasolle tultaessa suunnitelmat näyttäytyivät yhä tavoitteellisempina ja ohjelmallisen kehittämisotteen omaavina.

Toiseksi tulosten ja vaikutusten mittaaminen on vaihtelevaa. Tietoa syntyy ja sitä myös kerätään, mutta sen hyödynnettävyys on vajavaista. Alueiden vertailun katsottiin  muodostuvan vaikeaksi, kun suunnitelmien toteutumisen seuranta ei ole järjestelmällistä. Selkeiden ohjeiden tahdittama ja jo tavoitteita asetettaessa alkava seurannan kehittäminen loisi lähtökohdat yhtenäisen linjan rakentamiselle.

Kolmanneksi, toimintaryhmät nimettiin maaseudun kehittämisen paikallishelmiksi. Leader-toiminnan merkitystä ja lisäarvoa arvioitiin varsin myönteiseen sävyyn. Toimintaryhmien asemaa paikallistoimijoiden ja hallinnon välimaastossa pidettiin erityislaatuisena ja paikallisen tason aktivoinnin nähtiin lisänneen paikallisyhteisöjen yhteenkuuluvuutta.

Voit seurata tarkemmin koko kattauksen valmistumista ja nauttia matkan varrella tarjoiltavista makupaloista Uutisalpakka-blogissa (http://uutisalpakka.blogspot.fi/).

Blogi: Isyys ei ole itsestäänselvyys

Ketkä miehistä haluavat isiksi ja ketkä saavuttavat isyyden? Ketkä miehistä jäävät lapsettomiksi omasta tahdostaan ja ketkä tahtomattaan? Nämä ovat paitsi inhimillisiä, myös syvästi yhteiskunnallisia kysymyksiä. Isyyden muutokset kertovat meille jotain oleellista niistä edellytyksistä, joita yhteiskuntana isyydelle annamme. Yksilöllisen kysymyksen sijaan kyse on suurelta osin rakenteellisista ja kulttuurisista ilmiöistä, joilla on myös alueellinen ulottuvuutensa.

Lue lisää Blogi: Isyys ei ole itsestäänselvyys