Blogi: Maistiaisia maaseutuselvityksestä

Kuvittele tilanne, jossa työpöydälläsi lepää uunituoretta maaseudun kehittämisen paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason selvitysmateriaalia. Malttaisitko pitää näppisi erossa tästä herkullisesta asetelmasta vai kävisitkö ahnaasti materiaalin kimppuun ahmien itsesi informaatioähkyn partaalle? MDI:n tiimi ja allekirjoittanut päätyivät jälkimmäiseen vaihtoehtoon, tosin ähkyä ei päässyt syntymään, vaan nälkä pikemminkin kasvoi syödessä. Onneksi tarjolla oli vasta palasia väliraportista ja kattaus ei suinkaan pääty tähän, vaan selvitystyön syventäminen, verkostojen analysoinnit ja syyskuussa eripuolilla Suomea järjestettävät ALPAKKA-kehittämisleirit kruunaavat kokonaisuuden.

Tuliko nälkä? Ei hätää, tarjoilen sinulle mielelläni valikoituja paloja konsortion selvityksen alustavista havainnoista.

Ensinnäkin kehittämisen strategisuus vaikuttaisi täsmentyvän aluetason pienentyessä. Laaja ja mahdollistava Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma antaa tilaa alueellisille ja paikallisille painotuksille, mutta laajuuden kääntöpuolena on ydinteemojen strategisen kokonaisnäkemyksen hämärtyminen. Alueellisella tasolla strategisempaa otetta oli jo paikoin havaittavissa ja paikalliselle tasolle tultaessa suunnitelmat näyttäytyivät yhä tavoitteellisempina ja ohjelmallisen kehittämisotteen omaavina.

Toiseksi tulosten ja vaikutusten mittaaminen on vaihtelevaa. Tietoa syntyy ja sitä myös kerätään, mutta sen hyödynnettävyys on vajavaista. Alueiden vertailun katsottiin  muodostuvan vaikeaksi, kun suunnitelmien toteutumisen seuranta ei ole järjestelmällistä. Selkeiden ohjeiden tahdittama ja jo tavoitteita asetettaessa alkava seurannan kehittäminen loisi lähtökohdat yhtenäisen linjan rakentamiselle.

Kolmanneksi, toimintaryhmät nimettiin maaseudun kehittämisen paikallishelmiksi. Leader-toiminnan merkitystä ja lisäarvoa arvioitiin varsin myönteiseen sävyyn. Toimintaryhmien asemaa paikallistoimijoiden ja hallinnon välimaastossa pidettiin erityislaatuisena ja paikallisen tason aktivoinnin nähtiin lisänneen paikallisyhteisöjen yhteenkuuluvuutta.

Voit seurata tarkemmin koko kattauksen valmistumista ja nauttia matkan varrella tarjoiltavista makupaloista Uutisalpakka-blogissa (http://uutisalpakka.blogspot.fi/).

Benjamin 

Blogi: Naisten tietotyö maaseudulla – utopiaa, unelmaa vai toteutumatonta potentiaalia?

Etätyön ja paikkariippumattoman työn yleistymisen myötä odotukset tietotyön yleistymisestä maaseudulla ovat myös kasvaneet. Hypoteesinä on ollut se, että jos tietotyötä voi tehdä mistä tahansa, ihmiset siirtyvät maaseudulle.

Käytännössä tämä hypoteesi ei kuitenkaan ole toteutunut, ainakaan vielä. Vaikka korona-aika onkin muuttanut maan sisäistä muuttoliikettä, kaikki kunnat ja maaseudut eivät ole tästä hyötyneet yhtäläisesti. Erityisesti keskisuuret kaupungit ja kaupunkien kehyskunnat ovat saaneet runsaasti muuttovoittoa. Myös Lappi on saanut uusia asukkaita. Harvaan asuttu maaseutu ja ydinmaaseutu eivät ole hyötyneet muuttoliikkeestä samassa mittakaavassa, vaikka yksittäisiä tarinoita riittääkin eri puolilta maata.

Lue lisää Blogi: Naisten tietotyö maaseudulla – utopiaa, unelmaa vai toteutumatonta potentiaalia?