Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalusta sai uudet jatkoaskeleet

MDI kiritti Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalustan organisointia. Tavoitteena oli kirkastaa, miten kokeilu- ja kehitystoiminta eri sidosryhmien välillä tulisi järjestää. Healthy Kids of Seinäjoki -toimintamallin tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja koota yhteen perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi työtä tekevät toimijat. Mukana ovat kaupungin omat toimialat, asukkaat, järjestöt ja yhdistykset, koulutus- ja tutkimusorganisaatiot sekä yritykset.

MDI tuki Healthy Kids of Seinäjoki -organisaatiota kehitysalustan mallintamisessa ja jäsensi ideoita ja erilaisia toteutustapoja kehitysalustan toteuttamiseen. Tietoa kehitysalustan mallintamiseen kerättiin ryhmähaastattelulla ja työpajassa. Työn tilaajalle Into Seinäjoelle rakennettiin kehitysalustan roolitus, tehtävät ja seuraavat askeleet projektin konkreettiseksi tueksi jatkoa ajatellen. Työn aikana syntyi myös konkreettisia ideoita kehitysalustan ensimmäisiksi projekteiksi ja yhteistyömuodoiksi.

Lue lisää

Healthy Kids of Seinäjoki

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa