Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalusta sai uudet jatkoaskeleet

MDI kiritti Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalustan organisointia. Tavoitteena oli kirkastaa, miten kokeilu- ja kehitystoiminta eri sidosryhmien välillä tulisi järjestää. Healthy Kids of Seinäjoki -toimintamallin tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja koota yhteen perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi työtä tekevät toimijat. Mukana ovat kaupungin omat toimialat, asukkaat, järjestöt ja yhdistykset, koulutus- ja tutkimusorganisaatiot sekä yritykset.

MDI tuki Healthy Kids of Seinäjoki -organisaatiota kehitysalustan mallintamisessa ja jäsensi ideoita ja erilaisia toteutustapoja kehitysalustan toteuttamiseen. Tietoa kehitysalustan mallintamiseen kerättiin ryhmähaastattelulla ja työpajassa. Työn tilaajalle Into Seinäjoelle rakennettiin kehitysalustan roolitus, tehtävät ja seuraavat askeleet projektin konkreettiseksi tueksi jatkoa ajatellen. Työn aikana syntyi myös konkreettisia ideoita kehitysalustan ensimmäisiksi projekteiksi ja yhteistyömuodoiksi.

Lue lisää

Healthy Kids of Seinäjoki

Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Viharikosten ja vihatekojen ilmiö on monimuotoinen, ja siihen pureutuminen edellyttää yhteisiä toimia monilta eri yhteiskunnan osa-alueilta. Oikeusministeriö on kuluvalla hallituskaudella…

Lue lisää Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022