Harrastuskyytipalvelua testataan ja kehitetään Tampereella

Tampereella kokeillaan ja kehitetään uutta liikkumispalvelua urheileville lapsille ja nuorille. Kuluvana vuonna rakennettu NääsMaas-harrastuskyytipalvelu tarjoaa yhteiskuljetuksen kouluilta harrastuksiin ja takaisin kouluille.

Tavoitteena on luoda turvallinen kuljetuspalvelu koulun ja harrastuspaikkojen välille, siirtää harjoitusten painopistettä iltapäivään ja siten lisätä perheiden yhdessäoloaikaa harjoitusten jälkeen, sekä vähentää harrastuskuljetuksiin liittyvää henkilöautoliikennettä. Muita hyötyjä ovat kuljetuskaluston, liikuntatilojen ja ajan tehokkaampi käyttö sekä urheiluseurojen henkilöstön lyhentyvät työpäivät. Laajemmin palvelulla on myös ympäristö- ja tasa-arvovaikutuksia, kun palvelulla voidaan vähentää liikennettä ja yksityisautoilua ja tarjota useimmille lapsille mahdollisuus harrastaa yhteiskyyditysten avulla.

Esiselvityksen pohjalta on nyt siirrytty ensimmäiseen testivaiheeseen, josta on tarkoitus seurata kevään pidempi ja laajempi kokeilujakso. Ensimmäisessä vaiheessa kuljetetaan noin 100 koululaista eri kouluilta harrastuksiin urheiluhalleille ja takaisin. Kokeilun avulla selvitetään koko konseptin toimivuutta ja laajentamismahdollisuuksia.

Palvelua ovat olleet kehittämässä Tampereen kaupunki, MDI, WSP Finland Oy, ympäristöministeriö sekä alueen urheilutoimijat Hämeen liikunta ja urheilu sekä Varalan Urheiluopisto. Mukana kehittämistyössä ovat olleet myös Tuomi Logistiikka Oy, Kyyti Group ja Intoit Oy. Lue lisää Tampereen kaupungin tiedotteesta.

Tutustu NääsMaas-esiselvityksen raporttiin

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa