Harjoittelijaksi MDI:lle?

Haemme yhtä tai useampaa korkeakouluharjoittelijaa 3–4 kuukauden jaksolle avustaviin asiantuntijatehtäviin. Tekemiseemme soveltuvia koulutustaustoja ovat esimerkiksi maantiede, aluetiede, valtio-oppi ja muut yhteiskuntatieteet. Koulutustaustallasi ei kuitenkaan ole ratkaisevaa merkitystä, kunhan olet yliopisto-opintojesi loppuvaiheessa (esim. 3. tai 4. vuosikurssi). Kaikkein tärkeintä on, että olet työteliäs ja ahkera, halukas ja nopea oppimaan, hallitset joitakin tiedonkeruu- ja analyysimenetelmiä, olet sujuvasanainen sekä kirjallisesti että suullisesti ja koet luontaista kiinnostusta asiantuntijatyöhön aluekehittämisen parissa. Pahalla emme katso, jos sinulla on jo jonkin verran kokemusta aluekehittämisen teemoista kurssi- tai opinnäytetöiden muodossa tai aiempien työtehtävien kautta.

Haemme harjoittelijoita erityisesti alkuvuoden 2017 aikana käynnistyviin toimeksiantoihin, joita ovat

– Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 arviointi (toimeksiantajana työ- ja elinkeinoministeriö)
– Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun tuki ja yhteistyötarpeet (toimeksiantajana valtioneuvoston kanslia)
– Aluetalouden tietoperusta (toimeksiantajana valtioneuvoston kanslia)

Työtehtäväsi voivat liittyä myös muihin käynnissä oleviin projekteihimme. Nohevalle tekijälle saattaa löytyä myös aihe ja aineisto gradua varten. Harjoittelun ajankohdasta voidaan sopia erikseen, mutta toivomme, että pystyisit aloittamaan harjoittelun jo kevään 2017 aikana.

Yllätä meidät lähettämällä hakemus oheisen linkin kautta: http://bit.ly/MDI-harkkarihaku-2017. Voit lisätä lomakkeen kautta myös vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n.

Toivomme saavamme hakemukset viimeistään perjantaina 20.1.2017. Päätökset harjoittelijoista pyritään tekemään tammi-helmikuun taitteessa.

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa