Harjoittelijaksi MDI:lle?

Haemme yhtä tai useampaa korkeakouluharjoittelijaa 3–4 kuukauden jaksolle avustaviin asiantuntijatehtäviin. Tekemiseemme soveltuvia koulutustaustoja ovat esimerkiksi maantiede, aluetiede, valtio-oppi ja muut yhteiskuntatieteet. Koulutustaustallasi ei kuitenkaan ole ratkaisevaa merkitystä, kunhan olet yliopisto-opintojesi loppuvaiheessa (esim. 3. tai 4. vuosikurssi). Kaikkein tärkeintä on, että olet työteliäs ja ahkera, halukas ja nopea oppimaan, hallitset joitakin tiedonkeruu- ja analyysimenetelmiä, olet sujuvasanainen sekä kirjallisesti että suullisesti ja koet luontaista kiinnostusta asiantuntijatyöhön aluekehittämisen parissa. Pahalla emme katso, jos sinulla on jo jonkin verran kokemusta aluekehittämisen teemoista kurssi- tai opinnäytetöiden muodossa tai aiempien työtehtävien kautta.

Haemme harjoittelijoita erityisesti alkuvuoden 2017 aikana käynnistyviin toimeksiantoihin, joita ovat

– Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 arviointi (toimeksiantajana työ- ja elinkeinoministeriö)
– Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun tuki ja yhteistyötarpeet (toimeksiantajana valtioneuvoston kanslia)
– Aluetalouden tietoperusta (toimeksiantajana valtioneuvoston kanslia)

Työtehtäväsi voivat liittyä myös muihin käynnissä oleviin projekteihimme. Nohevalle tekijälle saattaa löytyä myös aihe ja aineisto gradua varten. Harjoittelun ajankohdasta voidaan sopia erikseen, mutta toivomme, että pystyisit aloittamaan harjoittelun jo kevään 2017 aikana.

Yllätä meidät lähettämällä hakemus oheisen linkin kautta: http://bit.ly/MDI-harkkarihaku-2017. Voit lisätä lomakkeen kautta myös vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n.

Toivomme saavamme hakemukset viimeistään perjantaina 20.1.2017. Päätökset harjoittelijoista pyritään tekemään tammi-helmikuun taitteessa.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa