Harjoittelijaksi MDI:lle?

Haemme yhtä tai useampaa korkeakouluharjoittelijaa 3–4 kuukauden jaksolle avustaviin asiantuntijatehtäviin. Tekemiseemme soveltuvia koulutustaustoja ovat esimerkiksi maantiede, aluetiede, valtio-oppi ja muut yhteiskuntatieteet. Koulutustaustallasi ei kuitenkaan ole ratkaisevaa merkitystä, kunhan olet yliopisto-opintojesi loppuvaiheessa (esim. 3. tai 4. vuosikurssi). Kaikkein tärkeintä on, että olet työteliäs ja ahkera, halukas ja nopea oppimaan, hallitset joitakin tiedonkeruu- ja analyysimenetelmiä, olet sujuvasanainen sekä kirjallisesti että suullisesti ja koet luontaista kiinnostusta asiantuntijatyöhön aluekehittämisen parissa. Pahalla emme katso, jos sinulla on jo jonkin verran kokemusta aluekehittämisen teemoista kurssi- tai opinnäytetöiden muodossa tai aiempien työtehtävien kautta.

Haemme harjoittelijoita erityisesti alkuvuoden 2017 aikana käynnistyviin toimeksiantoihin, joita ovat

– Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 arviointi (toimeksiantajana työ- ja elinkeinoministeriö)
– Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun tuki ja yhteistyötarpeet (toimeksiantajana valtioneuvoston kanslia)
– Aluetalouden tietoperusta (toimeksiantajana valtioneuvoston kanslia)

Työtehtäväsi voivat liittyä myös muihin käynnissä oleviin projekteihimme. Nohevalle tekijälle saattaa löytyä myös aihe ja aineisto gradua varten. Harjoittelun ajankohdasta voidaan sopia erikseen, mutta toivomme, että pystyisit aloittamaan harjoittelun jo kevään 2017 aikana.

Yllätä meidät lähettämällä hakemus oheisen linkin kautta: http://bit.ly/MDI-harkkarihaku-2017. Voit lisätä lomakkeen kautta myös vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n.

Toivomme saavamme hakemukset viimeistään perjantaina 20.1.2017. Päätökset harjoittelijoista pyritään tekemään tammi-helmikuun taitteessa.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin