Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelussa maakunnalle luotiin neljä skenaariota

MDI toteutti Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelun, jossa hahmoteltiin maakunnalle neljä erilaista tulevaisuuden skenaariota. Lisäksi luotiin maakunnan yhteinen tulevaisuuskuva vuoteen 2040. Tulevaisuustarkastelusta haetaan pontta erityisesti uuden maakuntaohjelman ja maakuntakaavan valmisteluun. Työssä valmistellut skenaariot kuvaavat erilaisia uhkakuvia tai menestymisen mahdollisuuksia.

Etelä-Karjalan neljä skenaariota ovat tiivistetysti: kurjimus, käperrys, kohennus ja karsta. Tutustu skenaarioihin tarkemmin tästä.

Työ toteutettiin vuorovaikutteisena prosessina, joka sisälsi viisi laajaa työpajaa, joista kolme keskittyi tarkastelemaan osaamiseen, yhteistyöhön sekä uusiutumiseen liittyviä muutosajureita maakunnassa. Lisäksi työskenneltiin yhdessä virtuaalipajassa, ja maakuntavaltuustolle järjestettiin oma tulevaisuusseminaari. Tulevaisuustarkasteluun osallistumiseen hyödynnettiin laajasti myös maakunnassa jo käynnissä olevia prosesseja. Työ pohjautui tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin (mm. tulevaisuustaulukko) sekä keskenäistä ymmärrystä lisääviin vuorovaikutusmenetelmiin, kuten Erätauko-dialogiin.

Materiaalit

Tulevaisuustarkastelu: Etelä-Karjala 2040 – Neljä erilaista tulevaisuuskuvaa.

Tiedote: Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelu 2040 valmistui

Maakuntajohtaja Satu Sikasen blogi: Mitä polkua kuljemme?

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin