Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelussa maakunnalle luotiin neljä skenaariota

MDI toteutti Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelun, jossa hahmoteltiin maakunnalle neljä erilaista tulevaisuuden skenaariota. Lisäksi luotiin maakunnan yhteinen tulevaisuuskuva vuoteen 2040. Tulevaisuustarkastelusta haetaan pontta erityisesti uuden maakuntaohjelman ja maakuntakaavan valmisteluun. Työssä valmistellut skenaariot kuvaavat erilaisia uhkakuvia tai menestymisen mahdollisuuksia.

Etelä-Karjalan neljä skenaariota ovat tiivistetysti: kurjimus, käperrys, kohennus ja karsta. Tutustu skenaarioihin tarkemmin tästä.

Työ toteutettiin vuorovaikutteisena prosessina, joka sisälsi viisi laajaa työpajaa, joista kolme keskittyi tarkastelemaan osaamiseen, yhteistyöhön sekä uusiutumiseen liittyviä muutosajureita maakunnassa. Lisäksi työskenneltiin yhdessä virtuaalipajassa, ja maakuntavaltuustolle järjestettiin oma tulevaisuusseminaari. Tulevaisuustarkasteluun osallistumiseen hyödynnettiin laajasti myös maakunnassa jo käynnissä olevia prosesseja. Työ pohjautui tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin (mm. tulevaisuustaulukko) sekä keskenäistä ymmärrystä lisääviin vuorovaikutusmenetelmiin, kuten Erätauko-dialogiin.

Materiaalit

Tulevaisuustarkastelu: Etelä-Karjala 2040 – Neljä erilaista tulevaisuuskuvaa.

Tiedote: Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelu 2040 valmistui

Maakuntajohtaja Satu Sikasen blogi: Mitä polkua kuljemme?

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous

Kainuun kuntien puu- ja hybridirakentamisen strategiat ovat valmistuneet monipuolisen selvitystyön tuloksena. Kuntakohtaisissa strategioissa sisällöllisiä teemoja ovat muun muassa metsätalouden ja biotalouden edistäminen, kunnan vihreän siirtymän tukeminen ja osaamisen kehittäminen. Seuraavaksi strategiat etenevät kuntien päätöksentekoon.

Lue lisää Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous