Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelussa maakunnalle luotiin neljä skenaariota

MDI toteutti Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelun, jossa hahmoteltiin maakunnalle neljä erilaista tulevaisuuden skenaariota. Lisäksi luotiin maakunnan yhteinen tulevaisuuskuva vuoteen 2040. Tulevaisuustarkastelusta haetaan pontta erityisesti uuden maakuntaohjelman ja maakuntakaavan valmisteluun. Työssä valmistellut skenaariot kuvaavat erilaisia uhkakuvia tai menestymisen mahdollisuuksia.

Etelä-Karjalan neljä skenaariota ovat tiivistetysti: kurjimus, käperrys, kohennus ja karsta. Tutustu skenaarioihin tarkemmin tästä.

Työ toteutettiin vuorovaikutteisena prosessina, joka sisälsi viisi laajaa työpajaa, joista kolme keskittyi tarkastelemaan osaamiseen, yhteistyöhön sekä uusiutumiseen liittyviä muutosajureita maakunnassa. Lisäksi työskenneltiin yhdessä virtuaalipajassa, ja maakuntavaltuustolle järjestettiin oma tulevaisuusseminaari. Tulevaisuustarkasteluun osallistumiseen hyödynnettiin laajasti myös maakunnassa jo käynnissä olevia prosesseja. Työ pohjautui tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin (mm. tulevaisuustaulukko) sekä keskenäistä ymmärrystä lisääviin vuorovaikutusmenetelmiin, kuten Erätauko-dialogiin.

Materiaalit

Tulevaisuustarkastelu: Etelä-Karjala 2040 – Neljä erilaista tulevaisuuskuvaa.

Tiedote: Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelu 2040 valmistui

Maakuntajohtaja Satu Sikasen blogi: Mitä polkua kuljemme?

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa