Ennakkovaikutusten arvioinnilla (EVA) vauhtia allianssin kehittämiseen

Pirkanmaalla startup-ekosysteemin kehittämisellä tavoitellaan alueen elinkeinorakenteen monipuolistumista ja uudenlaista yritystoimintaa, kansainvälisyyttä, elinvoiman parantumista ja lisää verotuloja. Tavoitteiden saavuttamiseksi on samalla tunnistettu tarve koota julkisten toimijoiden palvelut, rahoitus, verkostot ja alustat yhteen startup-politiikan edistämiseen. Julkisten toimijoiden muodostamaa allianssia lähdettiin valmistelemaan ja kehittämään vuonna 2017 Pirkanmaan liiton, Tampereen kaupungin, Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Pirkanmaan TE-toimiston, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimesta. Päämääränä oli eri toimijoita yhdistävä yhteistyömalli.

Fasilitoimme Pirkanmaan startup-allianssin vaikutusten ennakkoarviointiprosessin sekä laadimme EVA-arviointiraportin allianssin kehitys- ja toteutusvaiheiden päätöksenteon tueksi. Ennakkovaikutusten arvioinnin tavoitteena oli jäsentää ja selkeyttää startup-allianssin tavoitteita ja toimeenpanon vaihtoehtoja. Työ toteutettiin vuorovaikutteisena prosessina startup-allianssitoimijoiden kanssa. Prosessin aikana laadittiin startup-ekosysteemin kehitystä ja vaikutuksia kuvaava ennakoivan vaikuttavuusarvioinnin malli. Lisäksi työssä arvioitiin allianssin muodostamisen erilaisia vaikutuksia allianssiorganisaatioiden ja niiden päätöksenteon sekä ihmisten, talouden ja ympäristön näkökulmasta.

Klikkaa alla olevasta linkistä loppuraporttiin:

Pirkanmaan startup-allianssin ennakoiva vaikuttavuusarviointi (EVA)

Tutustu myös Pirkanmaan liiton julkaisemaan pelikirjaan paikallisten startup-ekosysteemien kehittämisestä, joka on laadittu allianssin kehittämisen aikana.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin