Ennakkovaikutusten arvioinnilla (EVA) vauhtia allianssin kehittämiseen

Pirkanmaalla startup-ekosysteemin kehittämisellä tavoitellaan alueen elinkeinorakenteen monipuolistumista ja uudenlaista yritystoimintaa, kansainvälisyyttä, elinvoiman parantumista ja lisää verotuloja. Tavoitteiden saavuttamiseksi on samalla tunnistettu tarve koota julkisten toimijoiden palvelut, rahoitus, verkostot ja alustat yhteen startup-politiikan edistämiseen. Julkisten toimijoiden muodostamaa allianssia lähdettiin valmistelemaan ja kehittämään vuonna 2017 Pirkanmaan liiton, Tampereen kaupungin, Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Pirkanmaan TE-toimiston, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimesta. Päämääränä oli eri toimijoita yhdistävä yhteistyömalli.

Fasilitoimme Pirkanmaan startup-allianssin vaikutusten ennakkoarviointiprosessin sekä laadimme EVA-arviointiraportin allianssin kehitys- ja toteutusvaiheiden päätöksenteon tueksi. Ennakkovaikutusten arvioinnin tavoitteena oli jäsentää ja selkeyttää startup-allianssin tavoitteita ja toimeenpanon vaihtoehtoja. Työ toteutettiin vuorovaikutteisena prosessina startup-allianssitoimijoiden kanssa. Prosessin aikana laadittiin startup-ekosysteemin kehitystä ja vaikutuksia kuvaava ennakoivan vaikuttavuusarvioinnin malli. Lisäksi työssä arvioitiin allianssin muodostamisen erilaisia vaikutuksia allianssiorganisaatioiden ja niiden päätöksenteon sekä ihmisten, talouden ja ympäristön näkökulmasta.

Klikkaa alla olevasta linkistä loppuraporttiin:

Pirkanmaan startup-allianssin ennakoiva vaikuttavuusarviointi (EVA)

Tutustu myös Pirkanmaan liiton julkaisemaan pelikirjaan paikallisten startup-ekosysteemien kehittämisestä, joka on laadittu allianssin kehittämisen aikana.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa