Aluekehityksen laaja tilannekuva 2020 päivitetty – kärkijoukossa ja kuntien sijoituksissa ei isoja muutoksia

MDI on päivittänyt aluekehitystä kuvaavan kokonaisindeksin (AKI), joka summaa kuntien kehitystä viimeisimpien tilastojen valossa ja vertaa kuntien työllisyyden, vetovoiman, yritystoiminnan, koulutuksen ja hyvinvoinnin sekä talouden kehittymistä 17 tilastollisella muuttujalla. Jokaiselle Manner-Suomen kunnalle on laskettu oma indeksiluku.

Aluekehitysindeksin kärki on pysynyt vuoden 2019 indeksiin verrattuna hyvin muuttumattomana. Kärkikuusikkona ovat edelleen Espoo, Sipoo, Pirkkala, Tuusula, Vantaa sekä Helsinki. Kuusikossa Pirkkala on kohentanut sijoitustaan. Kärkisijoilla on kaikkineen yliedustettuina Helsingin, Tampereen ja Turun seudun kunnat. Yli 100 000 asukkaan kaupungeissa top 10 on säilynyt järjestykseltään muuttumattomana. Sen sijaan seuraavassa kokoluokassa nousijoita ovat Joensuu ja Salo. Kaikkineen suurimmat nousijat ja pistemääräänsä kohottaneet kunnat löytyvät väkiluvultaan pienempien ja harvemmin asuttujen kuntien joukosta. Useissa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kunnissa pistemäärien kehitys on ollut maakunnittain suhteellisesti tarkasteltuna kaikkein vahvinta. 

Aluekehityksen indeksissä ja tarkastelluissa tilastoissa ei näy kuitenkaan vielä koronan vaikutukset pistemääriin, sillä julkaistut viimeisimmät vuositiedot eivät kata vielä vuotta 2020.

Kuntien aluekehityksen kokonaispisteet (0-1700p) ja pisteiden hajontakuvio muuttujittain.

 

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa