Alueiden kasvupotentiaalianalyysi

MDI tekee alueellisen kasvupotentiaalianalyysin Harjavalta Oy:n toimeksiannosta. Analyysin tarkoituksena on tunnistaa kasvun ja kilpailukyvyn näkökulmasta potentiaalisimmat alueet koko maassa. Analyysin kohteena ovat kaikki Manner-Suomen kunnat, joiden tulevaa kasvupotentiaalia analysoidaan laaja-alaiseen dataan perustuvan tilasto- ja toimintaympäristöanalyysin perusteella. Tilastoanalyysin muuttujat perustuvat neljään temaattisen kokonaisuuteen ja 16 muuttujaan, jotka liittyvät aluetalouteen, vetovoimaan, väestö- ja ikärakenteen muutokseen sekä asumisdynamiikkaan. Datan perusteella tehdään visuaalisia karttoja ja graafeja, joiden perusteella ilmenee kunkin kunnan positio suhteessa muihin kuntiin. Kunnat luokitellaan lopuksi viiteen viidennekseen 16 muuttujan muuttujakohtaisten summapisteiden perusteella. Kaikki kunnat käsittävän tilastoanalyysin lisäksi tehdään yksityiskohtaisempi alueprofilointi tilaajan nimeämistä alue- ja kasvukeskuksista.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio