Alkanut kevät toi mukanaan uusia midiläisiä

Huhtikuun alussa saimme taloon kaksi uutta midiläistä, kun Ahmed Khary ja Sini Ahtinen aloittivat asiantuntijaharjoittelijoina tietosolussamme.

Ahmed on maisteriopintoja suorittava taloustieteen pääaineopiskelija Helsingin yliopistosta. Hänen kiinnostuksenkohteensa liittyvät laajalti erilaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin myös talouden ulkopuolelta: usein asiat ainakin aluksi hahmottuvat talouden ja taloustieteen metodologian näkökulmasta. Ahmedin vahvuudet liittyvät numeroihin, ja hänen leipälajeikseen voi mainita tilastolliset analyysit ja tiedon visualisoinnin.

Sini on maantieteen maisteriopiskelija, joka opiskelee pääaineenaan ihmismaantiedettä. Sini on kiinnostunut laajasti aluekehittämiseen liittyvistä teemoista ja pitää erityisesti tiedon ja datan kanssa työskentelystä. Erilaiset visualisoinnit ja määrällisen aineiston analyysit taittuvat siis Siniltä.

Tervetuloa Ahmed ja Sini!

Tutustu myös muihin midiläisiin ja osaamiseemme tarkemmin osoitteessa mdi.fi/me.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa