Alkanut kevät toi mukanaan uusia midiläisiä

Huhtikuun alussa saimme taloon kaksi uutta midiläistä, kun Ahmed Khary ja Sini Ahtinen aloittivat asiantuntijaharjoittelijoina tietosolussamme.

Ahmed on maisteriopintoja suorittava taloustieteen pääaineopiskelija Helsingin yliopistosta. Hänen kiinnostuksenkohteensa liittyvät laajalti erilaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin myös talouden ulkopuolelta: usein asiat ainakin aluksi hahmottuvat talouden ja taloustieteen metodologian näkökulmasta. Ahmedin vahvuudet liittyvät numeroihin, ja hänen leipälajeikseen voi mainita tilastolliset analyysit ja tiedon visualisoinnin.

Sini on maantieteen maisteriopiskelija, joka opiskelee pääaineenaan ihmismaantiedettä. Sini on kiinnostunut laajasti aluekehittämiseen liittyvistä teemoista ja pitää erityisesti tiedon ja datan kanssa työskentelystä. Erilaiset visualisoinnit ja määrällisen aineiston analyysit taittuvat siis Siniltä.

Tervetuloa Ahmed ja Sini!

Tutustu myös muihin midiläisiin ja osaamiseemme tarkemmin osoitteessa mdi.fi/me.