Pohjois-Pohjanmaan matkailuala piirsi suuntansa ensilumeen

MDI veti päivän mittaisen työpajan Pohjois-Pohjanmaan matkailualan kehittäjille Hotelli Iso-Syötteessä. Uusia suuntia alan kehittämiseen haettiin ensilumien keskellä noin 50 innokkaan osallistujan voimin. Keskusteluissa huokui tyytyväisyys nykyiseen strategiaan ja erityisesti sen toimenpiteisiin alueen kansainvälisen matkailun kehittämiseksi. Tulevassa strategiassa jatkettaneen samoilla laduilla toimijoiden keskinäistä yhteistyötä edelleen vahvistaen. Pohjois-Pohjanmaan liitto vastaa strategiaprosessista ja valmista on ensi keväänä lumien sulaessa.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa