Vuosi käyntiin DIGI-tehopajalla Otaniemessä

MDI:n vuosi käynnistyi Otaniemessä digitutkijoiden tehopajan
pyöräytyksellä. Open Innovation Houseen kokoontui kymmeniä Aallon ja
Helsingin yliopiston aktiivisimpia tutkijoita työstämään
digitaalisaation liittyviä tutkimusideoita seitsemässä teemassa, joita
voitaisiin käynnistää yhteisinä ponnistuksina lähitulevaisuudessa.
Innostus ja aktiivisuus oli pajassa huipussaan. Suomi saa taatusti
menestystarinoita Otanimestä myös jatkossa, digi-alan potentiaali on
valtava.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa