MDI hahmottamaan hallintamallia Rail Baltican kasvustrategiaan

Kehityskäytävät ovat vahvistumassa sekä Suomessa että kansainvälisesti. MDI on mukana laatimassa Rail Baltican kasvustrategiaa. Rail Baltica Growth Strategy on Helsingin ja Berliinin ja niiden välillä sijaitsevien suurimpien kaupunkien yhteisponnistus, jossa selvitetään edellytyksiä ratayhteyden rakentamiselle ja alueen kasvulle. MDI toimii hankkeessa KPMG:n alihankkijana. MDI:n tehtävänä on erityisesti esittää millaisella hallintamallilla kasvustrategiaa tulisi toteuttaa. Työn tilaaja on Helsingin kaupunki.