MDI etsii HHT:lle ideoita Euroopasta ja Suomesta

Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-käytävän älykäs kehittäminen vain kiihtyy. MDI haastattelee kesän aikana kansallisia asiantuntijoita ja etsii kolmesta eurooppalaisesta ”pitkästä metropolista” ja niiden käytävistä ideoita HHT:n älykkään liikenteen kehittämiseksi. Benchmarkattavat kohteet löytyvät Tukholman ympäriltä, Kööpenhaminen ja Oslon väliseltä käytävältä sekä Eindhovenin ympäristöstä Alankomaista. Elokuussa järjestetään keskeisille toimijoille paja. Hämeenlinnan kaupungille tehtävä työ valmistuu elokuun loppuun mennessä. 

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa