Kuortaneen elinkeino-ohjelma raiteille

MDI sparrasi Kuortaneen kuntaa uuden elinkeino-ohjelman laadinnassa. Ohjelma tehdään yhteistyössä kunnan virkamiesten, päättäjien ja paikallisten yrittäjien kanssa ja siinä linjataan kunnan elinkeinopolitiikan tavoitteet tuleville vuosille. Kick offissa 10 henkilön tehoryhmä pohti ohjelman roolia ja tavoitteita sekä mietti tulevia työvaiheita. MDI vastasi kick off -tilaisuuden vetämisestä.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin