Kuortaneen elinkeino-ohjelma raiteille

MDI sparrasi Kuortaneen kuntaa uuden elinkeino-ohjelman laadinnassa. Ohjelma tehdään yhteistyössä kunnan virkamiesten, päättäjien ja paikallisten yrittäjien kanssa ja siinä linjataan kunnan elinkeinopolitiikan tavoitteet tuleville vuosille. Kick offissa 10 henkilön tehoryhmä pohti ohjelman roolia ja tavoitteita sekä mietti tulevia työvaiheita. MDI vastasi kick off -tilaisuuden vetämisestä.