Kuortaneen elinkeino-ohjelma raiteille

MDI sparrasi Kuortaneen kuntaa uuden elinkeino-ohjelman laadinnassa. Ohjelma tehdään yhteistyössä kunnan virkamiesten, päättäjien ja paikallisten yrittäjien kanssa ja siinä linjataan kunnan elinkeinopolitiikan tavoitteet tuleville vuosille. Kick offissa 10 henkilön tehoryhmä pohti ohjelman roolia ja tavoitteita sekä mietti tulevia työvaiheita. MDI vastasi kick off -tilaisuuden vetämisestä.

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla