Metropolialueen innovaatiokeskittymät kiteytyksessä syyskuussa

MDI kiritti syyskuussa metropolialueen innovaatiokeskittymäpolitiikan valmistelua Culminatumin toimeksiannosta. Työhön kuului yli 40 haastattelua, kysely yli 400 henkilölle sekä noin 40 keskeisen kehittämisdokumentin analyysi. Työ tehtiin aloituspalaverista loppuseminaariin alle kuukaudessa. Kiteytys ja MDI:n ehdotus innovaatiokeskittymiksi toimi alkupaukkuna metropolialueen innovatiiviset kaupungit (INKA) – valmistelulle. Loka-marraskuussa metropolialueen päättäjät määrittelevät mitä innovaatiokeskittymiä metropolialueella valmistellaan kehitettäväksi 2014-2020. Metropolialue jättää hakemuksen INKAan huhtikuussa 2013.

Lue lisää

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa