28.4.2014 MDI pajautti Helsingin opetustoimea

Helsingissä opetustoimen kysymykset, erityisesti kouluverkkokysymykset, ovat isoilla kirjaimilla lehtien otsikoissa jatkuvasti. Tällaisessa tilanteessa on todella tärkeää miettiä opetustoimen isoa maalia: mihin suuntaan ja millaisilla toimilla opetustoimea kehitetään lähivuosina? Mitkä ovat tärkeimmät ilmiöt opetustoimen kentässä ja ympäristössä, miten niihin reagoidaan ja tartutaan seuraavan kolmen ja kymmenen vuoden aikana? MDI pajautti opetuslautakuntaa ja opetusviraston johtoa 28.4.2014. Paja oli alkupaukku suuremmalle strategiaprosessille opetustoimen kehittämiseksi lähivuosina. 

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa