MDI löi kipinää INKAan

Innovatiiviset kaupungit (INKA, www.tekes.fi/inka) on kaupunkien innovaatioympäristöjen kehittämisen merkittävimpiä työkaluja ohjelmakaudella 2014–2020. Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Tampere ja Vaasa vetävät viittä teemaa (biotalous, cyberturvallisuus, terveys, järkevä kaupunki ja teollisuuden uudistuminen sekä energia) joiden kehittämisessä ovat mukana myös Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Pori, pääkaupunkiseutu, Seinäjoki, Turku. Nämä kaupungit yhdessä omien alueidensa kehittämisyhtiöiden, liittojen ja ELYjen kanssa kokoontuivat 26.8.2014 Messukeskukseen hiomaan yhteisiä suunnitelmia ja MDI:n johdattamana iskemään kipinää tekemiseen.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa