MDI jatkoi seutukaupunkien sparrausta

Seutukaupungit – maakuntiensa kakkos- ja kolmoskeskukset – ovat tärkeässä roolissa kansallisen alue- ja kaupunkirakenteen kehittymisessä. Seutukaupunkien tilanne on haastava niin teollisten kuin julkisen sektorin rakennemuutosten myötä. TEM on käynnistänyt kehittämispilotit seutukaupunkien kehittämiseksi. MDI sparrasi älykkään vihreän kasvun seutukaupunkeja niiden kokoontuessa Kuntaliiton tiloihin pohtimaan biotalouteen, resurssiviisauteen, energiatehokkuuteen sekä älykkääseen kaavoitukseen ja asumiseen liittyviä kehitysideoita.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa