Janne Antikainen selvittämään kuntarakennetta

Seinäjoen, Kurikan ja Jalasjärven kuntarakenneselvityksen selvitysmieheksi on valittu yhteiskuntamaantieteilijä Janne Antikainen. Selvitystoimikunnan vakuutti Antikaisen pitkä ura työ- ja elinkeinoministeriössä sekä vahva aluekehittämisen osaaminen.

Selvitysmieheksi valittu Janne Antikainen on tutkinut ja kehittänyt suomalaista aluerakennetta 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Hän toimi aiemmin TEM:n aluekehitysjohtajana, jossa hänen vastuualueenaan oli kansallinen alueellinen kehittäminen. Antikaisen osaaminen liittyy erityisesti kaupunkipolitiikkaan ja alueiden kasvupolitiikkaan. Hänellä on vahva tuntemus kansallisesta ja kansainvälisestä kilpailusta kaupunkiseutujen välillä. Viime vuosina hän on perehtynyt syvemmin myös maaseutumaisten alueiden kehittämiseen. Nykyisin hän toimii osakkaana ja Design Directorina MDI:ssä.

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki on tyytyväinen valintaan.

- Selvitystoimikunta kävi läpi vaihtoehtoja ja tähän päädyttiin. Saimme ykkösrivin aluekehittäjän. Antikainen tuntee hyvin Suomen alueiden kehittämishaasteet mm. aluekeskusohjelman ja KOKOn kautta. Myös Etelä-Pohjanmaa ja Seinäjoen kaupunkiseutu ovat hänelle tuttuja, Rasinmäki sanoo.

Selvitysmiehenä Antikainen aloittaa työnsä tammikuussa 2013. Hänen tehtävänään on toimia selvitystyön koordinoijana ja ohjaajana sekä osallistua selvitystoimikunnan kokouksiin. Antikainen toimii myös yhteyshenkilönä valtion hallintoon ja muihin yhteistyötahoihin.

Antikaisen mukaan esityksiä kuntarakenteesta voi odottaa loppusyksystä.

- Ensimmäiseksi lähden perusteelliselle kenttäkierrokselle tutustuakseni Kurikan, Jalasjärven ja Seinäjoen arkeen. Kesään asti työ etenee kuunnellen, keskustellen ja aineistoa analysoiden. Johtopäätökset ja esitykset kuntarakenteesta valmistuvat loppusyksystä 2013, Antikainen sanoo.

Selvitystyön tulisi olla valmis marraskuun loppuun mennessä. Rasinmäen mukaan myös muille kunnille varataan helmikuun loppuun asti mahdollisuus tulla mukaan selvitystyöhön.

Lisätietoja:

Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki 0400 763 800, Kurikan kaupunginjohtaja Paavo Tyrväinen 050 558 5167 sekä Jalasjärven vs. kunnanjohtaja Erkki Hirsimäki 044 550 3070 sekä selvitysmies Janne Antikainen 040 764 1829.