Lapin maakuntasuunnitelmalle päivitys

MDI avittaa Lapin liittoa päivittämään maakuntasuunnitelman, jossa osoitetaan alueen tavoiteltu kehitys ja strategia vuoteen 2040. Päivityksessä tarkastellaan keskeisten megatrendien, epävarmuustekijöiden ja arvomuutosten vaikutuksia Lapin maakunnan valitulle visiolle ja siitä johdetuille kehittämisen linjanvedoille. Päivityksessä huomioidaan erityisesti elinkeinoelämän kilpailukyky, alueen osaaminen ja hyvinvointiin liittyvä palvelu- ja aluerakenne. MDI:n näkemyksen mukaan kehittyväksi alueeksi nouseminen tai sellaisena pysyminen edellyttää alueilta resursseja ja kykyä uudistua. MDI on mukana tavoitteiden määrittelystä loppuraporttiin asti. Työ valmistuu helmikuussa 2014.