MDI mukaan kirjoittamaan JOSEKin tarinan seuraavaa lukua

MDIllä oli ilo olla mukana veistelemässä Joensuun seudun kehittämisyhtiön JOSEKin tarinaa vaikuttavuusarvioinnin kautta aiemmin tänä vuonna. Nyt MDI pääsee mukaan myös miettimään tarinan seuraavaa lukua, eli työstämään JOSEKin strategiaa vuoteen 2020. JOSEKissa on kolmea aiempaa ydinprosessia, yritysneuvontaa, toimialakehitystä ja seutumarkkinointia, yhdistetty yhden asiakkuusprosessin alle. Strategiatyön tavoitteena on muodostaa kullekin perustehtävälle selkeä ja innostava tavoite vuoteen 2020 ja selkiyttää asiakkuusprosessin sisältö. Työ valmistuu toukokuussa 2015.