MDI mukaan kirjoittamaan JOSEKin tarinan seuraavaa lukua

MDIllä oli ilo olla mukana veistelemässä Joensuun seudun kehittämisyhtiön JOSEKin tarinaa vaikuttavuusarvioinnin kautta aiemmin tänä vuonna. Nyt MDI pääsee mukaan myös miettimään tarinan seuraavaa lukua, eli työstämään JOSEKin strategiaa vuoteen 2020. JOSEKissa on kolmea aiempaa ydinprosessia, yritysneuvontaa, toimialakehitystä ja seutumarkkinointia, yhdistetty yhden asiakkuusprosessin alle. Strategiatyön tavoitteena on muodostaa kullekin perustehtävälle selkeä ja innostava tavoite vuoteen 2020 ja selkiyttää asiakkuusprosessin sisältö. Työ valmistuu toukokuussa 2015.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa