Valloittavaan kaupunkipolitiikkaan

MDI:n kaupunkikehittämisen siipeä vahvistamaan liittyvät kaupunkipolitiikan grand old man Eero Holstila ja young gun Timo Hämäläinen.

Eero on keskeisiä henkilöitä kaupunkipolitiikan ensimmäisen aallon rantautumisessa Suomeen 1990-luvun puolivälissä. Tämän jälkeen Eero on vetänyt Culminatumia ja tehnyt Helsingin elinkeinojohtajana Helsingistä hauskempaa ja kilpailukykyisempää kaupunkia. Viime aikoina hän on keskittynyt kuntien elinvoimaisuuden pohdintaan. Eurooppalaiset tutkija- ja kehittäjäverkostot ovat hänelle läpeensä tuttuja.

Timo on urbanismin eturintamassa kansallisesti ja kansainvälisestikin vaikuttava suunnittelumaantieteilijä, joka tuntee kaupungit, niiden kehitykseen nykypäivänä liittyvät ongelmat ja keinot ongelmien ratkaisemiseksi. Hän on tullut tunnetuksi suomalaisia kaupunkeja ja kaupunkikehittäjiä blogissaan From Rurban to Urban (urbanfinland.com) sparraavana analyyttisenä mielipidevaikuttajana ja on varjokaavoja laativan Urban Helsinki -kollektiivin perustajajäsen. Eri mantereilta oppia, kokemusta ja osaamista hankkineen Timon taustaan kuuluu mm. konsultointia, oske-ohjelmaa ja YK-ympyröitä, tulevaisuuteen MDI.

MDI:n neuvonantajatiimissä jatkavat perustaja-omistajat KTM Jarl Matti Anttila, DI Anssi Uitto ja KTT Jukka Vesalainen sekä viiltävän nopea dosentti KTT Tero Vuorinen ja KTM Jesse Heimonen.

MDI julkistaa kaupunkipolitiikan teesinsä Hämeenlinnan Piparkakkutalossa 23.9.2014 klo 17.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa