MDI sparraa innovaatiokeskittymän ja yrityspalveluiden kehittämisessä Järviseudulla

MDI sparraa Järviseudun kehittämiskeskuksen toimijoita tärkeimpien yhteisten kehittämistoimenpiteiden kirkastamisessa ja liikauttamisessa vauhtiin. MDI avustaa myös Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:tä (JPYP) hiomaan yrityspalveluihin kirkasta kärkeä. Yrityksille tarjottaville kärkipalveluille laaditaan kehittämissuunnitelmat entistäkin paremman palvelutarjonnan takaamiseksi. Työtä hyödynnetään JPYP:n käynnistyvässä strategiatyössä. Työn tilaajana on Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa