Vaikuttavuusarviointi Ylä-Savon Kehitys Oy:lle

MDI perkaa elokuun aikana aineistoa Ylä-Savon Kehitys Oy:n vaikuttavuudesta TK-Evalin kumppanina. Arvioinnissa analysoidaan Ylä-Savon Kehitys Oy:n yrityspalveluiden ja hanketoiminnan vaikuttavuutta vuosien 2008-2013 ajalta. Lisäksi mukana tarkastelussa on uusyrityskeskuksen toiminta vuosilta 2011-1013. Kerätyn dokumenttiaineiston perusteella laaditaan johtopäätökset yhtiön vaikuttavuudesta. Havainnot muodostavat tietopohjan yhtiön mahdolliselle laajemmalle vaikuttavuusarvioinnille.