Vaikuttavuusarviointi Ylä-Savon Kehitys Oy:lle

MDI perkaa elokuun aikana aineistoa Ylä-Savon Kehitys Oy:n vaikuttavuudesta TK-Evalin kumppanina. Arvioinnissa analysoidaan Ylä-Savon Kehitys Oy:n yrityspalveluiden ja hanketoiminnan vaikuttavuutta vuosien 2008-2013 ajalta. Lisäksi mukana tarkastelussa on uusyrityskeskuksen toiminta vuosilta 2011-1013. Kerätyn dokumenttiaineiston perusteella laaditaan johtopäätökset yhtiön vaikuttavuudesta. Havainnot muodostavat tietopohjan yhtiön mahdolliselle laajemmalle vaikuttavuusarvioinnille.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin