Älykkäät vihreät seutukaupungit jälleen MDI:n sparrauksessa

MDI sparrasi jälleen älykkäitä vihreitä seutukaupunkeja Kuntatalolla 17.9.2014. Tällä kertaa keskityttiin rahoitukseen ja tulevan vuoden suunnitteluun. Pilottien pienellä siemenrahoituksella on tarkoitus valmistella suurempia hakuja, joita on jo putkiin toimitettu. Päivän perusviesti oli, että tärkeintä on hyvä idea, rahoitus löytyy kyllä. Tulevaisuuden suunta on ehdottomasti kansainvälinen, monissa rahoituslähteissä ehtona on kumppanit Euroopasta. Pilotti suunnittelee vielä marraskuussa lähtevänsä kahdelle 48 tunnin kenttäkierrokselle Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa