MDI pajattaa Kirkkonummen valtuustoa

Kirkkonummi on pärjännyt kuntakentässä aikojen saatossa hyvin, mutta mikään kunta ei tänä päivänä ole immuuni vaikealle yleiselle taloustilanteelle tai rakenteiden ja toimintatapojen muutoksille. Kirkkonummen uusi valtuusto kokoontuu ensimmäistä kertaa isolla joukolla pidemmäksi ajaksi yhteen pohtimaan lähiajan kriittisiä kysymyksiä ja pidemmän aikavälin kukoistuksen komponentteja. MDI vastaa valtuustoseminaarin työpajaosuuksista ja sillan rakentamisesta asiantuntija-alustusten ja valtuutettujen näkemysten välillä.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa