MDI mukana kehittämässä EU:n koheesiopolitiikkaa

MDI jatkaa vuonna 2015 tiivistä yhteistyötä Swecon alihankkijana liittyen EU:n koheesiopolitiikan tulevaisuuden kehittämiseen. Tähän liittyy kaksi uutta hanketta: DG Region tutkimukset tulosviitekehyksestä Euroopan rakenne- ja investointirahoituksen ohjelmoinnissa sekä kumppanuusperiaatteen toteutumisesta ja monitasoista hallinnasta EU-rahastoissa. Työt valmistuvat lokakuussa 2015. MDI on Swecon kautta DG Region puitesopimustoimittaja.