MDI kokoaa kaupunkipolitiikan tiekarttaa

MDI laatii konkreettisen kaupunkikehityksen tiekartan, joka sisältää tiivistyksen Suomen kaupungistumisen näköaloista ja kansantaloudellisista mahdollisuuksista sekä listauksen tulevan hallituskauden kaupunkipoliittisiksi toimenpiteiksi. Työn tuloksia hyödynnetään tulevan hallituksen ohjelman valmistelussa. Työ toteutetaan intensiivisenä klubimuotoisten keskustelujen sarjana. Työn tilaajina ovat AsuntoHypoPankki, Rakennusliitto, Rakennusteollisuus, Rakennustietosäätiö, SAK, SKOL ja Talonrakennusteollisuus. Työ valmistuu maaliskuun 2015 alussa.