MDI skannasi yrityspalvelut

MDI kokosi koko maan kattavan yhteenvedon julkisesti tuetuista innovaatio-, kansainvälistymis- ja alkavien yritysten palveluista alueilla. Selvityksen kohteena olivat SEKESin ja Tekelin jäsenorganisaatiot, ELY-keskukset, yliopistot ja ammattikorkeakoulut – yhteensä 130 organisaatiota. Kokonaisuutena näissä organisaatioissa on kohdistettu 2 261 henkilötyövuotta yrityspalvelutuotantoon ja käytetään 224 miljoonaa euroa vuosittain yrityksille suunnattaviin palveluihin. Työn tilasivat työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Selvityksen rahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
 
Selvitys ilmestyi TEM:n verkkojulkaisuna marraskuussa 2012.

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla