MDI Think Bank: Mikä on kehittämisyhtiöiden neljäs sukupolvi?

Kehittämisyhtiöiden 1. sukupolvi 80- ja 90-luvuilla keskittyi elinkeinopolitiikkaan, 2. sukupolvi 90- ja 00-luvuilla strategia- ja ohjelmatyöhön, 3. sukupolvessa 00- ja 10-luvuilla on korostunut kehittämisyhtiöiden kyvykkyys olla verkostojohtaja. Nyt olisi siirryttävä 4. sukupolven vaiheeseen, jossa MDI:n mielestä korostuu kipinämikkous – kyky sytyttää ihmisiä kehittämiseen ja ylläpitää liekkiä. Muita iskusanoja ovat visionäärisyys ja nopeus, valinnat ja kokeilevuus. MDI tarjosi 13.5. seudullisille kehittämisyhtiöille Think Bankin, jossa etsittiin onnistumisia edellisistä vaiheista ja työstettiin prinsiippejä tulevaan vaiheeseen. 

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa