MDI Think Bank: Mikä on kehittämisyhtiöiden neljäs sukupolvi?

Kehittämisyhtiöiden 1. sukupolvi 80- ja 90-luvuilla keskittyi elinkeinopolitiikkaan, 2. sukupolvi 90- ja 00-luvuilla strategia- ja ohjelmatyöhön, 3. sukupolvessa 00- ja 10-luvuilla on korostunut kehittämisyhtiöiden kyvykkyys olla verkostojohtaja. Nyt olisi siirryttävä 4. sukupolven vaiheeseen, jossa MDI:n mielestä korostuu kipinämikkous – kyky sytyttää ihmisiä kehittämiseen ja ylläpitää liekkiä. Muita iskusanoja ovat visionäärisyys ja nopeus, valinnat ja kokeilevuus. MDI tarjosi 13.5. seudullisille kehittämisyhtiöille Think Bankin, jossa etsittiin onnistumisia edellisistä vaiheista ja työstettiin prinsiippejä tulevaan vaiheeseen. 

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin