Kunnat nuivina kuntauudistukselle

Kuntien valtuutetut ja johtavat viranhaltijat antavat kansalliselle kuntauudistukselle kouluarvosanaksi 6,1. Keskuskaupungit suhtautuvat kuntauudistukseen kehyskuntia ja maaseutumaisia kuntia positiivisemmin, viranhaltijat luottamushenkilöitä kriittisemmin. Kunnat haluavat pitää kasvun eväät omissa käsissään. Kuntaliitosten sijaan kasvua haetaan ensisijaisesti itsenäisenä kuntana kuntien välistä yhteistyötä tiivistäen.

Tiedot käyvät ilmi MDI:n toteuttamasta kuntien kasvukyselystä, joka lähetettiin syyskuussa 9 826 valtuutetulle ja johtavalle viranhaltijalle. Vastauksia saatiin yhteensä 2 363 kpl kaikkiaan 288 kunnasta (vastausprosentti 24 %).

MDI:n lehdistötiedote 11.11.2014. 

Lataa tästä MDI:n kuntien kasvunäkymät 2014 -kyselyn tulosten tiivistelmä.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa