Investointeja idästä – MDI työsti työkalun yritysneuvojille

Venäläisten kiinnostus investoida Suomeen on kasvussa. Investointitoiminnan aktivoimiselle on suuri elinkeinopoliittinen tilaus ja teema on aktiivisen keskustelun ja toimenpiteiden kohde kansallisella ja alueellisella tasolla. MDI työsti loppukevään 2012 aikana SEKESin toimeksiannosta työkalun venäläisen invest in –toiminnan tueksi seudullisille kehittämisyhtiöille.

Työkalussa on:

1) Taustatietoa ja prosessikuvaus invest in –toiminnasta

2) Kysymyslista niistä kysymyksistä, joita venäläiselle henkilölle tai yritykselle kannattaa esittää invest in –palvelun kuluessa.

Kysymysten yhteydessä on esitetty asialista sellaisista asioista, jotka venäläiselle yritykselle tulisi palvelun kuluessa kertoa.

3) Olemassa olevat venäjänkieliset materiaalit

4) Palveluntarjoajat, jotka pystyvät palvelemaan venäläisiä yrityksiä ammattitaitoisesti Suomessa

5) Venäjänkieliset invest in -sivustot.

Invest in -työkalu on saatavilla Alueiden Venäjä –verkoston koordinaattorin Heidi Saarion kautta, heidi.saario(a)sekes.fi.