Tietopalvelun tietosisällöt

Tältä sivulta löydät tarkemmat tiedot MDI:n tietopalvelun tietosisällöistä ja indeksien laskentaperusteista.

Aluekehityksen nopea tilannekuva

Indeksin muodostaminen

Indeksi muodostetaan laskemalla indeksipisteet sekä väestödynamiikan että työllisyydynamiikan osa-alueiden muuttujille. Kokonaisuudessaan indeksissä on  muuttujia yhteensä 7. Muuttujiksi on valittu ne muuttujat, joista saadaan nopeasti päivittyvää kuukausi- ja kvartaalitason tietoa ja jotka kuvaavat mahdollisimman hyvin aluekehitystä. Jokaisen muuttujian kohdalla jokaiselle kunnalle on annettu muihin kuntiin suhteutetun sijoituksen perusteella 0-100 pistettä (0 heikoin ja 100 paras pistemäärä). Väestödynamiikan osa-alueen kokonaispistemäärä on 300 pistettä ja työllisyysdynamiikan 300 pistettä, eli yhteensä 600 pistettä.

Muuttujat

 

VÄESTÖDYNAMIIKKA

 

INDIKAATTORIT
TIETOKANTA
INDEKSIN PISTEYTYS

1. LUONNOLLINEN VÄESTÖNLISÄYS (1000 asukasta kohden )
StatFin, väestö, väestön ennakkotilasto
0-100

2. KUNTIEN VÄLINEN NETTOMUUTTO (1000 asukasta kohden )
StatFin, väestö, väestön ennakkotilasto
0-100

3. NETTOMAAHANMUUTTO
(1000 asukasta kohden )
StatFin, väestö, väestön ennakkotilasto
0-100
yht. 0-300

 

TYÖLLISYYSDYNAMIIKKA

 

INDIKAATTORIT
TIETOKANTA
INDEKSIN PISTEYTYS

1. TYÖTTÖMYYSASTE (%)
StatFin, työmarkkinat, työnvälitystilasto (TEM), kuukausitilastot
0-100

2. NUORISO-TYÖTTÖMYYSASTE (alle 25v)
StatFin, työmarkkinat, työnvälitystilasto (TEM), kuukausitilastot
0-50

3. PITKÄAIKAIS-TYÖTTÖMYYSASTE (%)
StatFin, työmarkkinat, työnvälitystilasto (TEM), kuukausitilastot
0-50

4. ALOITTANEIDEN YRITYSTEN MÄÄRÄ (10000 asukasta kohden)
StatFin, yritykset, aloittaneet ja lopettaneet yritykset
0-100

yht. 0-300