Monipaikkainen Suomi: miten paikkariippumattomuudesta luodaan arvoa?

Työpajassa uusia tuloksia paikkariippumatonta arvonluontia käsittelevästä hankkeesta sekä yhteisen paikkariippumattomuuden huoneentaulun työstäminen.

MIKSI SUOMEN KANNATTAA OLLA MONIPAIKKAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ?

Millaista on sekä monipaikkaisuudelle että paikallisille vahvuuksille rakentuva aluekehitys ja miten eri tahot voivat sitä edistää? Tule kuulemaan paikkariippumaton arvonluonti -hankkeen (PAALI) tuloksia ja ideoimaan yhteistä huoneentaulua paikkariippumattomalle työlle.

Työpajan tavoitteena on punnita paikkariippumattomuutta ja monipaikkaisuutta yritysten, työntekijöiden sekä kuntien ja paikallisyhteisöjen näkökulmasta. Miten ilmiö vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn ja työnantajakuvaan? Onko paikkariippumattomuus lääke työvoiman saatavuuspulaan? Miten etätyö vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin ja toisaalta asettaa uusia vaatimuksia työnjohdolle? Entä hyödyntävätkö paikallisyhteisöt ja kunnat tarpeeksi paikkariippumattomuuden mahdollisuuksia?

Osallistumislinkin löydät osoitteesta: www.mdi.fi/paali. Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot: Kaisa Lähteenmäki-Smith

¨

Liity kokoukseen tästä linkistä kun kokous alkaa 6.6. klo 09