Tampereen kaupunkiseutu hakee seututasoista kokonaiskuvaa asumisen kehittymisestä ja seudun kasvusta

Tampereen kaupunkiseutu on kahdeksasta kunnasta muodostuva Suomen toiseksi suurin kaupunkiseutu, jonka tavoitteena on kasvaa kestävällä tavalla. Viime vuosikymmenen toteutunut kasvu on poikennut huomattavasti vuonna 2010 arvioiduista kehityskuluista ja toisaalta seudullisessa MAL-suunnittelussa on havaittu asioita, joita ei vuoden 2010 asuntopoliittisessa ohjelmassa ole huomioitu tai jotka ovat sittemmin muuttuneet. Näiden kehityskulkujen ja huomioiden myötä Tampereen kaupunkiseutu on päättänyt laatia seututasoisen kokonaiskuvan asumisen kehittymisestä ja seudun kasvusta tulevina vuosina. Lisäksi tarvitaan kehittämissuosituksia ja työkaluja asuntopoliittisten tavoitteiden määrittämiseksi sekä rakennesuunnitelmatyön tueksi.

Työssä luodaan yhteinen näkemys seudun väestönkehityksestä tuleville vuosille ja määritellään asuntotuotantotarve seudun yhdyskuntarakenteen eri osiin tuleville vuosille. Tätä kautta muodostuu laaja kokonaiskäsitys asumisesta sekä siihen liittyvistä trendeistä ja tulevaisuuskuluista. Prosessin aikana muodostetaan sidosryhmätyöskentelyn pohjalta seudun yhteiset asuntopoliittiset tavoitteet ja periaatteet. MDI tukee Tampereen kaupunkiseutua muodostamaan tavoitteiden ja periaatteiden pohjalta seudulle sopivat asuntopolitiikan toimenpiteet ja mittarit niiden seurantaan.

Työn tilaaja on Tampereen kaupunkiseutu ja MDI:n kumppaneina projektissa ovat Ubigu ja Kaupunkitutkimus TA. Työ on alkanut helmikuussa 2020 ja se päättyy keväällä 2021.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen