Tampereen kaupunkiseutu hakee seututasoista kokonaiskuvaa asumisen kehittymisestä ja seudun kasvusta

Tampereen kaupunkiseutu on kahdeksasta kunnasta muodostuva Suomen toiseksi suurin kaupunkiseutu, jonka tavoitteena on kasvaa kestävällä tavalla. Viime vuosikymmenen toteutunut kasvu on poikennut huomattavasti vuonna 2010 arvioiduista kehityskuluista ja toisaalta seudullisessa MAL-suunnittelussa on havaittu asioita, joita ei vuoden 2010 asuntopoliittisessa ohjelmassa ole huomioitu tai jotka ovat sittemmin muuttuneet. Näiden kehityskulkujen ja huomioiden myötä Tampereen kaupunkiseutu on päättänyt laatia seututasoisen kokonaiskuvan asumisen kehittymisestä ja seudun kasvusta tulevina vuosina. Lisäksi tarvitaan kehittämissuosituksia ja työkaluja asuntopoliittisten tavoitteiden määrittämiseksi sekä rakennesuunnitelmatyön tueksi.

Työssä luodaan yhteinen näkemys seudun väestönkehityksestä tuleville vuosille ja määritellään asuntotuotantotarve seudun yhdyskuntarakenteen eri osiin tuleville vuosille. Tätä kautta muodostuu laaja kokonaiskäsitys asumisesta sekä siihen liittyvistä trendeistä ja tulevaisuuskuluista. Prosessin aikana muodostetaan sidosryhmätyöskentelyn pohjalta seudun yhteiset asuntopoliittiset tavoitteet ja periaatteet. MDI tukee Tampereen kaupunkiseutua muodostamaan tavoitteiden ja periaatteiden pohjalta seudulle sopivat asuntopolitiikan toimenpiteet ja mittarit niiden seurantaan.

Työn tilaaja on Tampereen kaupunkiseutu ja MDI:n kumppaneina projektissa ovat Ubigu ja Kaupunkitutkimus TA. Työ on alkanut helmikuussa 2020 ja se päättyy keväällä 2021.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa