Tampereen kaupunkiseutu hakee seututasoista kokonaiskuvaa asumisen kehittymisestä ja seudun kasvusta

Tampereen kaupunkiseutu on kahdeksasta kunnasta muodostuva Suomen toiseksi suurin kaupunkiseutu, jonka tavoitteena on kasvaa kestävällä tavalla. Viime vuosikymmenen toteutunut kasvu on poikennut huomattavasti vuonna 2010 arvioiduista kehityskuluista ja toisaalta seudullisessa MAL-suunnittelussa on havaittu asioita, joita ei vuoden 2010 asuntopoliittisessa ohjelmassa ole huomioitu tai jotka ovat sittemmin muuttuneet. Näiden kehityskulkujen ja huomioiden myötä Tampereen kaupunkiseutu on päättänyt laatia seututasoisen kokonaiskuvan asumisen kehittymisestä ja seudun kasvusta tulevina vuosina. Lisäksi tarvitaan kehittämissuosituksia ja työkaluja asuntopoliittisten tavoitteiden määrittämiseksi sekä rakennesuunnitelmatyön tueksi.

Työssä luodaan yhteinen näkemys seudun väestönkehityksestä tuleville vuosille ja määritellään asuntotuotantotarve seudun yhdyskuntarakenteen eri osiin tuleville vuosille. Tätä kautta muodostuu laaja kokonaiskäsitys asumisesta sekä siihen liittyvistä trendeistä ja tulevaisuuskuluista. Prosessin aikana muodostetaan sidosryhmätyöskentelyn pohjalta seudun yhteiset asuntopoliittiset tavoitteet ja periaatteet. MDI tukee Tampereen kaupunkiseutua muodostamaan tavoitteiden ja periaatteiden pohjalta seudulle sopivat asuntopolitiikan toimenpiteet ja mittarit niiden seurantaan.

Työn tilaaja on Tampereen kaupunkiseutu ja MDI:n kumppaneina projektissa ovat Ubigu ja Kaupunkitutkimus TA. Työ on alkanut helmikuussa 2020 ja se päättyy keväällä 2021.

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa