Suomalaisten luontosuhde on vahvistunut

MDI toteutti ympäristöministeriölle ja Suomen ympäristökeskukselle Luontosuhdebarometri-kyselyn. Kyselyllä selvitettiin suomalaisten suhdetta luontoon, sen monimuotoisuuden turvaamiseen ja siihen, miten vastuut tulisi jakaa eri tahojen (kansalaiset, valtio, kuntien viranomaiset, maanomistajat) välillä.

Kysely toteutettiin kesäkuussa 2020 ja siihen vastasi yhteensä 1013 henkilöä. Kysely toteutettiin koronapandemian aikana, ja siinä kysyttiin myös koronan vaikutuksista luontosuhteeseen. 57 prosentilla vastaajista luonnossa liikkuminen oli lisääntynyt. Edellisen kerran vastaava kysely toteutettiin kesäkuussa 2018.

Luonto on tärkeä tai erittäin tärkeä 4/5 suomalaisen mielestä. Tärkein luontoalue suomalaisille ovat kodin lähistön viheralueet ja puistot. Kaikkein mieluiten luonnossa halutaan rauhoittua ja harrastaa liikuntaa.

Materiaalit

Luontosuhdebarometri 2020, tulokset
Tiedote (YM): Koronakevät vaikuttanut suomalaisten luontosuhteeseen myönteisesti – tietoisuus luontomme suurimmasta uhista edelleen hataraa