Väestöennuste Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle

MDI laati Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle kuvauksen toteutuneesta väestönkehityksestä 2000-2022 sekä väestöennusteen vuosille 2022-2040.

Varsinais-Suomen tulevaa väestönkehitystä tarkasteltiin MDI:n väestöennusteen pohjalta ikä- ja kieliryhmittäin. Ennuste mallinsi yksivuotisikäryhmissä kieliryhmittäin ja sukupuolittain kuntatason kehitystä perustuen ns. demografiseen komponenttimalliin. Ennuste huomioi sekä ikärakenteen, kielirakenteen että aluerakenteen vaikutukset väestönkehitykseen, myös Varsinais-Suomen ulkopuolisessa maassa (esim. Satakunnan väestönkehitys heijastuu Varsinais-Suomeen muuttavien määrään ja rakenteeseen). Työssä oli neljä skenaariota, jotka tarkastelivat tulevaa kehitystä hieman eri olettamista.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan