Tutkimus olennaisten palvelujen saatavuudesta: todisteita EU:n jäsenvaltioista

Tutkimuksen tavoitteena on osaltaan täyttää olemassa oleva tietovaje ja edistää tilanteen ymmärtämistä kaikissa jäsenvaltioissa kunkin Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin (EPSR) periaatteessa (20) lueteltujen kuuden keskeisen palvelun osalta: vesi, sanitaatio, energia, liikenne, rahoituspalvelut ja digitaalinen viestintä. Tutkimuksessa yhdistetään pöytätutkimukset ja data-analyysit maatason raportteihin. Sen avulla voidaan tunnistaa sen väestön koko ja ominaispiirteet, jotka eivät voi saada näitä keskeisiä palveluita EU:n jäsenvaltioissa, mitä esteitä he kohtaavat, sekä maatasolla toteutetut poliittiset toimenpiteet, joiden tavoitteena on. tukea haavoittuvien väestöryhmien pääsyä näihin palveluihin. Maaraporteista saadut löydökset kootaan yhteen koottuun raporttiin, jossa käsitellään esteitä, pääsyn tekijöitä, poliittisia toimenpiteitä ja parhaita käytäntöjä kaikkialla Euroopan unionissa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan