Suomen Uusyrityskeskuksen vaikuttavuusselvitys

Suomessa toimii noin 30 alueellista ja paikallista uusyrityskeskusta. Uusyrityskeskusten tehtävänä on edistää neuvonnan ja asiantuntijapalveluiden avulla uuden yritystoiminnan syntymistä. Vaikuttavuusselvitys jakautui neljään työvaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin tilasto- ja toimintaympäristöanalyysi Uusyrityskeskusten tuloksista. Toisessa vaiheessa toteutettiin internetkysely niille yrittäjille, jotka ovat viimeisen viiden vuoden aikana perustaneet yrityksen jonkun Uusyrityskeskuksen kautta. Kolmannessa vaiheessa selvitettiin 30 Uusyrityskeskuksen alueellista vaikuttavuutta omalla toiminta-alueellaan. Neljännessä vaiheessa luotiin laskentamalli, jonka avulla arvioitiin Uusyrityskeskusten yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan