Riihimäen hiilitaseselvitys

FCG ja MDI selvittivät Riihimäen kaupungin alueen hiilinielujen ja -varastojen nykytilan. Arvio toteutettiin paikkatietoaineiston avulla nojaten maanpeiteluokkakohtaisiin hiilinielujen ja -varastujen oletusarvoihin. Riihimäen suoalueet oli tunnistettu merkittäviksi hiilivarastoiksi, joten niistä toteutettiin erillinen GTK-aineisoon perustuva laskenta. Lisäksi työssä toteutettiin tarkennukset kaupungin käyttöperustaisten päästöjen laskentaan mm. liikenteen ja kaukolämmön osalta. Projektin aikana järjestettiin työpaja kaupungin keskeisille viranhaltijoille tulosten jatkokäytön ja hyödyntämisen edistämiseksi. Yhteenvetona selvityksestä toteutettiin yleiskuva Riihimäen hiilitaseesta, suositukset hiilinielujen ja -varastojen vahvistamiseksi sekä visualisoitu tiivistelmä päätöksenteon, ympäristöpolitiikan päivityksen sekä yleiskaavaprosessin tueksi.

Työtä johti FCG:n kaupunkisuunnittelun Jan Tvrdý. Lisäksi työhön osallistuivat Ella Stark ja Marko Nurminen.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan