Maahanmuuttoselvitykset

Selvityksessä MDI tutkii Owal Groupin kanssa maahanmuuttoa ja maahanmuuttovirtoja työmarkkinoiden työvoiman saatavuuden näkökulmasta. MDI vastaa selvityksen tilastotarkastelusta. Tilastotarkastelu perustuu vapaisiin, maksullisiin ja erikseen tilattuihin aineistoihin maahan- ja maastamuutosta 2010-luvulla, vieraskielisten asemasta Suomen työmarkkinoilla sekä vieraskielisen väestön alueliikkuvuudesta ja sijoittumisesta työelämään koulutuksen jälkeen.

Tilastotarkastelu koostuu kolmesta työpaketista sekä näiden yhteenvedosta. Ensimmäisessä työpaketissa tarkastellaan maahan- ja maastamuuttovirtoja 2010-luvulla. Analyysi perustuu erillisaineistoon, joka mahdollistaa maahanmuuttovirtojen tarkastelun eri taustamuuttujien avulla, joka monipuolistaa kuvaa ja ymmärrystä maahanmuuttovirroista sekä maahanmuuttovirtojen vaikutuksista työmarkkinoiden näkökulmasta. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta tarkastella maahanmuuttoon liittyviä muita ilmiöitä, kuten kausityötä, kansainvälistä pendelöintiä ja humanitaarista maahanmuuttoa

Toisessa työvaiheessa tarkastellaan maahanmuuttajia ja vieraskielisiä Suomessa. Tarkastelun kohteena on vieraskielisen väestön kehitys ja rakenne maakuntatasolla, vieraskielisten kieliryhmien työllisyys ja työttömyys sekä muuttoliike maan sisällä. Tarkastelu perustuu kahteen erikseen tilattuun aineistoon.

Kolmannessa työpaketissa tarkastellaan ulkomaalaistaustaisten sijoittumista koulutuksesta työelämään sekä alueellista sijoitumista suhteessa koulutusmaakuntaan. Kolmas työpaketti perustuu OPH:n tilastopalvelu Vipusen tietoihin.

Lopputuloksena syntyy määrällinen analyysi maahanmuuttovirroista, tähän liittyvistä keskeisistä trendeistä sekä vieraskielisten asemasta työelämässä työelämän työvoiman saatavuuden näkökulmasta. MDI:n tuotokseen liitettään Owal groupin laadullinen analyysi. Selvitys tuottaa uutta lisätietoa maahanmuuton merkityksestä ja mahdollisuuksista työelämän työvoiman saatavuuden näkökulmasta sekä laajentaa ymmärrystä maahanmuuttovirroista sekä kansallisella, että alueellisella tasolla.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan