Lahden suunta -työn 2021–2025 vaikutusten arviointi

FCG:n kaupunkisuunnittelu laati Lahden suunta 2021-2025 -työhön kuuluvan yleiskaavan vaikutusten arvioinnin. MDI vastasi MRL:n mukaisen vaikutusten arviointiin kuuluvasta ilmastovaikutusten laadullisesta arvioinnista. Arviointi kattoi vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, hiilinieluihin, energiaan, kiertotalouteen ja rakentamisen päästöihin. Yleiskaavan vaikutusarvioinnit toteutettiin sekä luonnos- että ehdotusvaiheessa. Luonnosvaihe oli arvioitavana keväällä 2023 ja ehdotus keväälllä 2024.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan