KUUMA-seudun muuttoliike ja väestönkehitys vuonna 2020

MDI tarkasteli KUUMA-kuntien (pääkaupunkiseutua kehystävät 10 kuntaa) väestönkehitystä ja etenkin muuttoliikkeessä tapahtuneita muutoksia vuoden 2020 aikana. Osana tarkastelua MDI analysoi, miten maan sisäisen muuttoliikkeen ikärakenne ja suuntautuminen, maahan- ja maastamuuton volyymi ja ikärakenne sekä syntyvyys ja kuolleisuus muuttuivat vuoden 2020 aikana vuosiin 2015-2019 verrattuna. Analyysi toteutettiin sekä koko seudun, että yksittäisten kuntien tasolla. Tulokset raportoitiin visuaaliseen diasarjaan.Tulokset kertoivat seudun muuttoliikkeen dynamiikan merkittävästi muutoksista pandemian aikana, sekä osoittivat seudun kuntien välisten erojen suuruuden. Keskeisenä löydöksenä oli voimakkaasti vahvastinut seutuistumisen ilmiö; pääkaupunkiseudulta saadut muuttovoitot kohosivat lähelle 2000-luvun alun Nurmijärvi-ilmiön tasoa. Moninainen analyysi paljasti kuitenkin myös muutokset muuttoliikkeessä suhteessa muihin kuntiin, joka monipuolistaa KUUMA-kuntien ymmärrystä pandemian eriävistä vaikutuksista.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan