Kuopion osa-alueittainen väestöennuste

Kuopion kaupunki päivittää väestöennustettaan, sillä kaupungin väestönkehityksessä on tapahtunut huomattavia muutoksia 2020-luvulla syntyvyyden voimakkaan laskun sekä maahanmuuton ja maan sisäisen muuttoliikkeen merkityksen kasvun seurauksena. Kaupunki kasvaa samaan aikaan ennätyksellisen nopeasti, mutta syntyneiden lasten määrä on ennätyksellisen matala. Näillä muutoksilla on huomattavaa vaikutusta etenkin kaupunginosatasolla tulevaisuuden suunnitteluun.

MDI valmistelee Kuopiolle osa-alueittaista väestöennustetta näistä lähtökohdista kesän ja syksyn 2024 aikana. Väestöennusteen taustaksi tehtiin katsaus Kuopion aiempaan väestönkehitykseen, jossa tunnistettiin keskeisimpien demografisten muutosten vaikutuksia kaupungin väestönkehityksen muodostumiseen sekä arvioitiin mm. syntyvyyden kehityksen eroja Kuopion sisällä.

Toteutuneen kehityksen pohjalta muodostettiin kolme eriävää kasvua mallintavaa tulevaisuuden skenaariota kaupungille. Näiden olettamien perusteella kaupungin tulevaa väestönkehitystä mallinnetaan vuosien 2023–2040 ajalle kaupunginosatasolla, samalla huomioiden eri kaupunginosien väliset kehityserot ja väestönkasvun rakenteen ominaispiirteet. Lopputuloksena syntyy tuoreimpiin tietoihin perustuva mallinnus kaupungin ja eri kaupunginosien tulevasta väestönkehityksestä ikäryhmittäin.

Keskeisimmät tulokset aiemmasta ja ennakoidusta tulevasta kehityksestä tullaan raportoimaan tiiviiseen ja visuaaliseen ppt-raporttiin. Työ valmistuu syksyllä 2024.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan